+48 791 744 495 [email protected]

Jak napisać CV po angielsku? [PRZEWODNIK]

Jak napisać CV po angielsku? [PRZEWODNIK]

cv po angielsku

Jak Napisać CV po Angielsku?

Czym się Różni CV od Resume?

W świecie anglojęzycznym możemy znaleźć dwa rodzaje dokumentów — CV (AM/BR) i résumé (AM).

W Wielkiej Brytanii standardem jest CV, które opisuje przebieg kariery. Natomiast w wersji amerykańskiej są dwa rodzaje. Główną różnicą jest długość dokumentu.

CV jest dłuższe — standardem są dwie strony.

Résumé to maksymalnie jedna strona. Résumé jest bardziej popularne.

Więcej różnic znajdziesz w moim artykule TUTAJ.

Z moich obserwacji wynika, że na polskim rynku pracodawcy szukają skondensowanego przedstawienia swojego doświadczenia i kwalifikacji, czyli „résumé”. Dlatego w tym artykule opiszę jeden z angielskich odpowiedników naszego polskiego CV.

Wybrałam wersję amerykańską, jako że jest ona bardziej uniwersalna ze względu na wpływ amerykańskiej kultury. 

9 Kluczowych Zasad Pisania CV po Angielsku

jak napisać CV po angielsku

Każdy punkt koresponduje do punktów na grafice.

 

1. Brak Zdjęcia.

Nie umieszczamy zdjęcia, nie wpisujemy daty urodzenia, stanu cywilnego ani płci. 

 

2. Stanowisko.

Nazwa aktualnego stanowiska pod imieniem i nazwiskiem, żeby uzyskać większą czytelność.

 

3. Wykształcenie w Wersji Minimum.

Wykształcenie najlepiej opisać w tej kolejności: tytuł naukowy / kierunek; (pod nazwą, w nowej linii) nazwa szkoły; miejscowość, kraj; przedział czasowy (tylko lata) np. 2009-2019.

Należy zwrócić uwagę na wielką literę w kluczowych słowach.

Przyimki i spójniki występujące wewnątrz tych nazw są pisane małą literą np. Bachelor of Arts.

 

4. Podsumowanie Zawodowe i/lub Cel Zawodowy.

To kluczowy element i nie można go pominąć.

Należy w nim podać w nim poniższe informacje:

a) długość doświadczenia

b) główne umiejętności miękkie uzyskane podczas tego okresu pracy

c) kluczowe umiejętności twarde

d) cel zawodowy – czego szukasz, oczekujesz, jaką rolę chcesz pełnić.

W dalszej części dowiesz się jak napisać podsumowanie zawodowe.

 

5. Dodatkowe Umiejętności Miękkie.

Wszelkie umiejętności istotne dla stanowiska mogą znaleźć się w oddzielnym miejscu.

 

6. Doświadczenie Zawodowe.

Najlepiej opisać je w tej kolejności: nazwa stanowiska (pod nazwą, w nowej linii) firma / miasto, kraj / przedział czasowy (tylko lata) np. 2009 – PRESENT (lub rok).

Należy zwrócić uwagę na wielką literę w kluczowych słowach. 

 

7. Budowa Zdań.

Zdania zaczynamy bezosobowo, od czasownika w bezokoliczniku np. schedule, organize, manage.

Jeśli ukończyłeś jakieś działanie, to używasz czasownika w czasie przeszłym np. Trained 2 assistants

Pisz jedno zdanie per stanowisko, żeby zachować miejsce.

Opisuj konkrety np. Saved $3,000 per year…

Podkreślaj swoje umiejętności potrzebne na danym stanowisku e.g. maintain utmost discretion…

 

8. Licencje i Certyfikaty.

Tu opisz oczywiście twarde umiejętności oraz poziom znajomości języków obcych.

 

9. Zainteresowania.

Miejsce na wpisanie zainteresowań w formie aktywności/tematów: e-commerce, non-fiction literature, skiing.

Klauzula Poufności po Angielsku

“I hereby consent to my personal data being processed by [nazwa firmy] for the purpose of considering my application for the vacancy advertised under reference number [numer referencyjny ogłoszenia o pracę].”

Podsumowanie Zawodowe

Podsumowanie zawodowe (resume summary) to krótkie podsumowanie Twojej kariery, które znajduje się na górze CV.

Sekcja ta stanowi wprowadzenie do pozostałej części Twojego CV po angielsku, obejmując główne punkty Twojej kariery i to co Cię wyróżnia.

Wygląda to tak jak na zdjęciu:

CV po angielsku

Ulepszona Wersja Typowego Podsumowania Zawodowego

“Experienced project manager with 5+ years of work experience seeking a position at Company X. Previous experience includes working at Company Y, developing software for clients such as Client A and Client B.”

Ten przykład jest OK. Mówi tylko o tym, że przez ponad 5 lat pracowałeś jako kierownik projektu w dwóch firmach.

A teraz, co się stanie, jeśli dodamy jedno lub dwa osiągnięcia?

“Experienced project manager with 5+ years of work experience seeking a position at Company X. Managed cross-department teams of 15+ people. Successfully managed the development of several software projects, including Project A and Project B.”

Z pewnością widzisz różnicę.

Takie podsumowanie wygląda znacznie lepiej, ponieważ jest bardziej szczegółowe.

Przede wszystkim aby napisać dobre podsumowanie zawodowe należy przeanalizować zasady, które nim rządzą.

4 Zasady Pisania Podsumowania Zawodowego

 1. Bądź zwięzły.
 2. Zastanów się czego oczekujesz od przyszłego pracodawcy. Jeśli nie masz całkowitej jasności co do tego, czego chcesz, wyobraź sobie idealne stanowisko, na którym będziesz wykorzystywał swoje główne cechy i doświadczenia.
 3. Przeanalizuj swój rynek, sprawdź oferty pracy i słowa klcuzowe używane w ofertach, które pasują do Twojego profilu.
 4. Odpowiednio zareklamuj swoje mocne strony lub rozwiązania problemów pracodawcy. Napisz konkretnie w jednym zdaniu jakie są na to dowody.

Przykłady Podsumowania Zawodowego dla Poszczególnych Branż

Marketing Specialist Resume Summary 1

Dynamic and motivated professional with a proven record of generating and building relationships, managing projects from concept to completion, designing educational strategies, and coaching individuals to success. Skilled in building cross-functional teams, demonstrating exceptional communication skills, and making critical decisions during challenges. Adaptable and transformational leader with an ability to work independently, creating effective presentations, and developing opportunities that further establish organizational goals.

UWAGA

Zwróć uwagę na konstrukcję, którą kopiujesz.  Wyrażenia w nawiasie pokazują Ci jakiej formy albo jakiego słowa masz użyć, Dla przykładu ‘something’ oznacza ‘rzeczownik – coś’, np. computer systems. Możemy ‘something’ również zapisać formą ‘gerund’ czyli ‘czasownikiem + ing’ np. communicating, managing, operating etc.

Poniżej wybrane struktury:

 • dynamic and motivated professional with a proven record of (doing something) –dynamiczny i zmotywowany profesjonalista z udokumentowaną ścieżka pracy w …
 • skilled in (something) –  wykwalifikowany w ….
 • (adjectives) leader with an ability to (do something) – lider z umiejętynością …

 

Marketing Specialist Resume Summary 2

Marketing Manager with over eight years of experience. Proven success in running email marketing campaigns and implementing marketing strategies that have pulled in a 20% increase in qualified leads. Proficient in content, social media and inbound marketing strategies. Skilled, creative and innovative.

 • with over … years of experience –  z ponad … letnim doświadczeniem
 • proven success in (doing something) –  udokumentowane osiągnięcia w …
 • that have pulled in a 20% increase in (something) – które spowodowały 20% wzrost ….
 • proficient in (something) – biegły w …

Human Resources Specialist Resume Summary

Human Resources Specialist with progressive experience managing employee benefits & compliance, employee hiring & onboarding, performance management processes, licensure tracking and HR records. Dependable and organized team player with the ability to communicate effectively and efficiently. Skilled at building relationships with employees across all levels of an organization. Proficient with HRIS, applicant tracking and benefits management.

 • with experience (doing something) – z doświadczeniem w …
 • (adjectives) team player with the ability to (do something) – …. członek zespołu z umiejętnością …
 • skilled at (doing something) –  wykwalifikowany w …. (to samo: skilled in)
 • proficient with (something)-  biegły w …

Social Media Specialist

Social media expert with expertise in the creation and management of social media strategies and campaigns for global retail organisations [możesz również zatytułować swoje podsumowanie główną myślą]

With extensive experience in the commercial utilisation of multiple social media channels including Facebook, Twitter and YouTube; I build successful social strategies that increase brand awareness, promote customer engagement and ultimately drive web traffic and conversions. With a degree in psychology and strong business acumen, I bring a customer focused approach to online and social marketing.

 • (adjectives) expert with expertise in (something) – … expert z wiedzą z zakresu …
 • with extensive experience in (something) – z szerokim doświadczeniem w …
 • including – w tym
 • I build successful social strategies that (do something) – Buduję skuteczne strategie społeczne, które … (‘Present simple’ to Twój wybór przy opisie ogólnych zadań i umiejętności)
 • with a degree in (a university degree name) –  z tytułem … z ….
 • with strong business acumen, I bring (something) to the business – z dobrze rozwiniętą przedsiębiorczością, wnoszę… do biznesu

IT Specialist (Team Leader) Resume Summary

15+ years of initiating and delivering sustained results and effective change for Fortune 500 firms across a wide range of industries including enterprise software, digital marketing, advertising technology, e-commerce and government. Major experience lies in strategizing and leading cross-functional teams to bring about fundamental change and improvement in strategy, process, and profitability – both as a leader and expert consultant.

 • 15+ years of (doing something) – 15 lat ‘robienia czegoś’
 • firms across a wide range of industries including – firmy z wielu branż w tym z …
 • major experience lies in – przeważająca część doświadczenia leży w …
 • both as a/an .. and …  – zarówno … jak i…

Project Manager Resume Summary

Experienced Project Manager with vast IT experience. Skills include computer networking, analytical thinking and creative problem solving. Able to apply customer service concepts to IT to improve user experience for clients, employees and administration.

 • (your position) with vast … experience – (stanowisko) z szerokim doświadczeniem w …
 • skills include – umiejętności zawierają
 • able to do something – mam umiejętność ….

Jak Opisać Doświadczenie Zawodowe w CV po Angielsku?

Doświadczenie najlepiej opisać w tej kolejności:

[nazwa stanowiska] 

[firma / miasto, kraj]

[przedział czasowy przedział czasowy] – zwykle wpisujemy tylko lata np. 2009 – present lub rok

Na przykład:

cv po angielsku

Zwróć uwagę na WIELKĄ LITERĘ w nazwach stanowisk!

10 Angielskich Nazw Popularnych Stanowisk

 1. Doradca Klienta – Account Manager
 2. Kierownik ds. sprzedaży – Sales Manager
 3. Specjalista ds. sprzedaży – Sales Representative
 4. Asystent dyrektora – Executive Assistant
 5. Specjalista ds. e-commerce – eCommerce Marketing Specialist
 6. Specjalista ds. Mediów Społecznościowych – Social Media Specialist
 7. Kierownik projektu IT – IT Project Manager
 8. Tester oprogramowania – Software Tester
 9. Specjalista ds.  wsparcia IT – Software Support Specialist
 10. Starszy Specjalista – Senior Specialist

 

Jeśli nie ma tu Twojego stanowiska zawsze możesz spróbować poszukać czegoś podobnego na międzynarodowych platformach do szukania pracy jak glassdoor.com

Wykształcenie po Angielsku

Wykształcenie najlepiej opisać w tej kolejności: 

[tytuł naukowy / kierunek;] 

[nazwa szkoły; miejscowość, kraj;]

[przedział czasowy] (tylko lata) np. 2009-2019

Zwróć uwagę na WIELKĄ LITERĘ w tytułach. Przyimki i spójniki występujące wewnątrz tych nazw są pisane MAŁĄ LITERĄ np. Bachelor of Arts.

7 Tytułów Naukowych po Angielsku

W nawiasach podałam wszystkie możliwe formy. Wszystkie są poprawne według słownika Collinsa i można je stosować według własnego wyboru, ale pamiętaj aby zachować spójność.  

 • Bachelor of Arts (BA/BA./B.A.) – licencjat na kierunkach humanistycznych
 • Bachelor of Science (BS/BS./B.S.) – licencjat na kierunkach inżynieryjnych
 • Master of Arts (MA/MA./M.A.) – magister nauk humanistycznych i społecznych
 • Master of Business Administration (MBA/M.B.A.) – magister nauk ekonomicznych i biznesowych
 • Master of Engineering (MSE / M.Sc.Eng./ MScEng) – magister inżynier
 • Master of Science (MS/M.S./MSc/ M.Sc.) – magister inżynier, magister nauk niehumanistycznych
 • Doctor of Philosophy  (PhD) – doktor (stopień naukowy)

Darmowy Generator Resume po Angielsku

Po co korzystać z kreatora polskiego CV i tłumaczyć samemu, kiedy w internecie masz dostęp do darmowych kreatorów anglojęzycznych?

Work smart, not hard 😉

Przykłady oraz darmowy kreator résumé i listu motywacyjnego znajdziesz na Resumegenius.

To darmowe narzędzie, które zawiera obszerną bibliotekę zawodów i szablonów.  

Wpisując słowa kluczowe, kreator sam stworzy dla Ciebie pełen opis celu zawodowego, zawierającego uniwersalne słownictwo, ale pisownię amerykańską.

jak napisać CV po angielsku?

Sprawdź też

Jak Napisać List Motywacyjny po Angielsku?: Obszerny artykuł z przykładami, popularnymi zwrotami, darmowym szablonem i zasadami pisania listu motywacyjnego po angielsku.

angielski online

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 

angielski online