+48 791 744 495 kontakt@asap.waw.pl

CV po angielsku #4 Jak napisać po angielsku podsumowanie zawodowe?

CV po angielsku #4 Jak napisać po angielsku podsumowanie zawodowe?

cv

Jaką rolę pełni ‘resume summary’ czyli podsumowanie zawodowe w CV po angielsku?

 

‘Resume summary’ to krótkie podsumowanie Twojej kariery, które znajduje się na jego szczycie.

Sekcja ta stanowi wprowadzenie do pozostałej części Twojego CV po angielsku, obejmując główne punkty Twojej kariery i to co Cię wyróżnia.

CV po angielsku

Typowy wzór dla ‘resume summary’ i lepszy wzór

“Experienced project manager with 5+ years of work experience seeking a position at Company X. Previous experience includes working at Company Y, developing software for clients such as Client A and Client B.”

Ten przykład jest OK. Mówi tylko o tym, że przez ponad 5 lat pracowałeś jako kierownik projektu w dwóch firmach.

A teraz, co się stanie, jeśli dodamy jedno lub dwa osiągnięcia?

“Experienced project manager with 5+ years of work experience seeking a position at Company X. Managed cross-department teams of 15+ people. Successfully managed the development of several software projects, including Project A and Project B.”

Z pewnością widzisz różnicę.

Takie podsumowanie wygląda znacznie lepiej, ponieważ jest bardziej szczegółowe.

Przede wszystkim aby napisać dobre podsumowanie zawodowe należy przeanalizować zasady, które nim rządzą.

Zasady pisania podsumowania zawodowego po angielsku:

 1. Bądź zwięzły.
 2. Zastanów się czego oczekujesz od przyszłego pracodawcy. Jeśli nie masz całkowitej jasności co do tego, czego chcesz, wyobraź sobie idealne stanowisko, na którym będziesz wykorzystywał swoje główne cechy i doświadczenia.
 3. Przeanalizuj swój rynek, sprawdź oferty pracy i słowa klcuzowe używane w ofertach, które pasują do Twojego profilu.
 4. Odpowiednio zareklamuj swoje mocne strony lub rozwiązania problemów pracodawcy. Napisz konkretnie w jednym zdaniu jakie są na to dowody.

Przykłady dla poszczególnych branż:

Dynamic and motivated professional with a proven record of generating and building relationships, managing projects from concept to completion, designing educational strategies, and coaching individuals to success. Skilled in building cross-functional teams, demonstrating exceptional communication skills, and making critical decisions during challenges. Adaptable and transformational leader with an ability to work independently, creating effective presentations, and developing opportunities that further establish organizational goals.

Zwróć uwagę na konstrukcję, którą kopiujesz.  Wyrażenia w nawiasie pokazują Ci jakiej formy albo jakiego słowa masz użyć, Dla przykładu ‘something’ oznacza ‘rzeczownik – coś’, np. computer systems. Możemy ‘something’ również zapisać formą ‘gerund’ czyli ‘czasownikiem + ing’ np. communicating, managing, operating etc.

Poniżej wybrane struktury:

 • dynamic and motivated professional with a proven record of (doing something) –dynamiczny i zmotywowany profesjonalista z udokumentowaną ścieżka pracy w …
 • skilled in (something) –  wykwalifikowany w ….
 • (adjectives) leader with an ability to (do something) – lider z umiejętynością …

 

Marketing Manager with over eight years of experience. Proven success in running email marketing campaigns and implementing marketing strategies that have pulled in a 20% increase in qualified leads. Proficient in content, social media and inbound marketing strategies. Skilled, creative and innovative.

 • with over … years of experience –  z ponad … letnim doświadczeniem
 • proven success in (doing something) –  udokumentowane osiągnięcia w …
 • that have pulled in a 20% increase in (something) – które spowodowały 20% wzrost ….
 • proficient in (something) – biegły w …

Human Resources Generalist with progressive experience managing employee benefits & compliance, employee hiring & onboarding, performance management processes, licensure tracking and HR records. Dependable and organized team player with the ability to communicate effectively and efficiently. Skilled at building relationships with employees across all levels of an organization. Proficient with HRIS, applicant tracking and benefits management.

 • with experience (doing something) – z doświadczeniem w …
 • (adjectives) team player with the ability to (do something) – …. członek zespołu z umiejętnością …
 • skilled at (doing something) –  wykwalifikowany w …. (to samo: skilled in)
 • proficient with (something)-  biegły w …

Social media expert with expertise in the creation and management of social media strategies and campaigns for global retail organisations

With extensive experience in the commercial utilisation of multiple social media channels including Facebook, Twitter and YouTube; I build successful social strategies that increase brand awareness, promote customer engagement and ultimately drive web traffic and conversions. With a degree in psychology and strong business acumen, I bring a customer focused approach to online and social marketing.

 • (adjectives) expert with expertise in (something) – … expert z wiedzą z zakresu …
 • with extensive experience in (something) – z szerokim doświadczeniem w …
 • including – w tym
 • I build successful social strategies that (do something) – Buduję skuteczne strategie społeczne, które … (‘Present simple’ to Twój wybór przy opisie ogólnych zadań i umiejętności)
 • with a degree in (a university degree name) –  z tytułem … z ….
 • with strong business acumen, I bring (something) to the business – z dobrze rozwiniętą przedsiębiorczością, wnoszę… do biznesu

Experienced Project Manager with vast IT experience. Skills include computer networking, analytical thinking and creative problem solving. Able to apply customer service concepts to IT to improve user experience for clients, employees and administration.

 • (your position) with vast … experience – (stanowisko) z szerokim doświadczeniem w …
 • skills include – umiejętności zawierają
 • able to do something – mam umiejętność ….

15+ years of initiating and delivering sustained results and effective change for Fortune 500 firms across a wide range of industries including enterprise software, digital marketing, advertising technology, e-commerce and government. Major experience lies in strategizing and leading cross-functional teams to bring about fundamental change and improvement in strategy, process, and profitability – both as a leader and expert consultant.

 • 15+ years of (doing something) – 15 lat ‘robienia czegoś’
 • firms across a wide range of industries including – firmy z wielu branż w tym z …
 • major experience lies in – przeważająca część doświadczenia leży w …
 • both as a/an .. and …  – zarówno … jak i…
angielski online

One thought on “CV po angielsku #4 Jak napisać po angielsku podsumowanie zawodowe?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

angielski online