Jak Napisać E-mail po Angielsku? 150+ Wyrażeń i Zwrotów oraz Szablon!

Loading

email po angielsku

To jest kompletny zbiór zwrotów, dzięki któremu napiszesz e-mail po angielsku w 5 minut.

Jak sam się przekonasz, pisanie profesjonalnych e-maili po angielsku nie jest wcale takie trudne.

Wystarczy, że będziesz miał głowę na karku, dostęp do popularnych angielskich zwrotów stosowanych w korespondencji elektronicznej oraz jasny plan maila.

Dzięki mojemu poradnikowi zrobisz to sam od zera wmgnieniu oka!

Sprawdź sam.

Najważniejsze Zasady Pisania E-maili po Angielsku

 

 1. Nie wysyłaj wiadomości zbyt szybko – sprawdź błędy gramatyczne i ortograficzne (polecam narzędzie do sprawdzania pisowni Grammarly – również w formie nakładki na przeglądarkę. Narzędzie znajduje się TUTAJ.
  *
 2. Używaj foldera dla wersji roboczych – jeśli już naprawdę brakuje Ci czasu, przygotuj wstępną odpowiedź i zapisz ją jako „wersję roboczą”, do której wrócisz później.
  *
 3. Stosuj rozważnie CC (DW = do wiadomości) – pamiętaj, że adresy odbiorców CC będą widoczne dla wszystkich.
  *
 4. Używaj BCC (UDW = do wiadomości „ukryte”) – dobre rozwiązanie, jeśli nie chcesz, aby odbiorcy widzieli adresy e-mail innych osób, do których była kierowana wiadomość.
  *
 5. Sprawdź, jakimi zasadami komunikacji kieruje się korporacja, w której pracujesz – typ czcionki (świetna jest Verdana), rozmiar czcionki, kolor tła oraz czcionki, etc.
  *
 6. Dopasuj ton i styl wiadomości do odbiorcy – inny charakter ma wiadomość pisana do specjalisty, a inny do dyrektora.
  *
 7. Używaj ciekawych nagłówków; zmieniaj nagłówki systematycznie – zainteresuj odbiorcę interesującym tematem wiadomości.
  *
 8. Unikaj długich korespondencji – Z reguły po 3 odpowiedzi powinno się zredagować maila w nowej wiadomości.

Jak Napisać Profesjonalnie E-mail po Angielsku?

e mail po angielsku

Email po Angielsku – Popularne Zwroty

Poznałeś już ogólną strukturę e-maila. Sprawdź teraz najczęściej używane zwroty w komunikacji elektronicznej.

1.0 Zwroty Otwierające Rozmowę

1.1 Bądź Uprzejmy

Zostaniesz dzięki temu odebrany jako osoba serdeczna:

 • I hope you had a good weekend.
  Mam nadzieję, że spędziłeś miły weekend.
 • I hope you had a great trip.
  Mam nadzieję, że Twój wyjazd był udany.
 • I hope you had a nice break.
  Mam nadzieję, że odpocząłeś.
 • I hope you are well.
  Mam nadzieję, że masz się dobrze.
 • I hope all is well.
  Mam nadzieję, że wszystko w porządku.
 • Hope you’re enjoying your holiday.
  Mam nadzieję, że dobrze spędziłeś urlop.
 • I hope this email finds you well.
  Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze.
 • I hope you enjoyed the event.
  Mam nadzieję, że podobało Ci się wydarzenie.
 • I’m glad we had a chance to chat at the conference.
  Cieszę się, że mieliśmy okazję pogadać na konferencji.
 • It was great to see you on Thursday.
  Dobrze było zobaczyć Cię w czwartek.
 • It was a pleasure to meet you yesterday.
  To była dla mnie przyjemność spotkać Cię wczoraj.

1.2 Powód Kontaktu

Poinformuj, dlaczego piszesz tego maila:

 • I am writing to you about our last meeting/your presentation yesterday/our next event.
  Piszę do Ciebie na temat naszego ostatniego spotkania / Twojej wczorajszej prezentacji / naszego kolejnego wydarzenia.
 • I am writing to you with regards to/regarding/concerning/in connection with…
  Piszę do Ciebie w związku z / w sprawie / etc.
 • I am writing to ask/enquire/let you know/confirm/check/invite you to/to update you on/ask for a favor…
  Piszę, aby zapytać / aby się dowiedzieć / potwierdzić / sprawdzić/ zaprosić Cię do / aby zaktualizować informacje, jakie posiadasz na temat / zapytać o przysługę
 • I am writing to you to follow up on…
  Piszę do Ciebie, aby kontynuować…
 • I am contacting you to inform…
  Kontaktuję się z Tobą, aby poinformować…
 • I am reaching out because…
  Kontaktuję się z Tobą, ponieważ…
 • This is just a quick note to…
  To krótka adnotacja do…
 • This is just a quick reminder…
  To tylko krótkie przypomnienie…
 • I wanted to let you know that…
  Chiałem, abyś wiedział, że….
 • Might I take a moment of your time to… (very formal)
  Czy mógłbyś poświęcić mi chwilę swojego czasu na… (bardzo formalnie)
 • It’s [Your Name] from [Your Company]
  Z tej strony [TwojeImię] z firmy [TwojaFirma]
 • This e-mail is just to let you know that…
  Ten e-mail jest tylko po to, aby poinformować Cię, że…

1.3 W odpowiedzi na…

 • I just got your request for…
  Właśnie otrzymałem Twoją prośbę o…
 • I just read your e-mail about…
  Właśnie przeczytałem Twojego maila odnośnie…
 • As we discussed, I would like to send you…
  Tak, jak rozmawialiśmy, chciałbym Ci wysłać…
 • Thank you for your e-mail about…
  Dziękuję Ci za Twojego e-maila na temat…
 • Thanks for your email this morning/yesterday/on Wednesday/last month…
  Dziękuję Ci za Twojego (porannego, wczorajszego, środowego, z poprzedniego miesiąca) e-maila.
 • Thanks for your feedback on/your invitation/your suggestion.
  Dziękuję Ci za informację zwrotną na temat / Twoje zaproszenie / Twoją sugestię.
 • Thanks for sending/asking about/attending.
  Dziękuję za przysłanie / za to, że pytasz o / uczestnictwo.
 • Thanks for your quick reply.
  Dziękuję za Twoją szybką odpowiedź.
 • Thanks for getting back to me so quickly
  Dziękuję, że wracasz do mnie tak szybko (z odpowiedzią)
 • Thank you for reaching out (to me)
  Dziękuję, że kontaktujesz się ze mną.

1.4 Przeprosiny

 • Sorry for my late reply.
  Przepraszam za moją późną odpowiedź.
 • Sorry it took me so long to get back to you.
  Przepraszam, że zajęło mi to tyle czasu, aby wrócić do Ciebie (z odpowiedzią).
 • I apologize for the late response.
  Przepraszam za spóźnioną odpowiedź.
 • Sorry it’s been so long since my last e-mail.
  Przepraszam, że minęło tyle czasu od mojego ostatniego e-maila.
 • I was sorry to hear about…
  Przykro było mi słyszeć, że…
 • Please accept our apologies for any inconvenience caused.
  Proszę przyjąć nasze przeprosiny za jakiekolwiek spowodowane niedogodności

2.0 Zwroty Dot. Tematu E-maila

2.1 Załączniki i Informacje

 • I’ve attached…
  Załączam…
 • Please find [file] attached
  Znajdź proszę załączony [plik].
 • I’m enclosing [file].
  Załączam [plik].
 • Please see the information below for more details about…
  Proszę, sprawdź informacje poniżej w celu zapoznania się ze szczegółami.
 • The parts in bold/in red/in blue / are my comments/are the changes we made.
  Fragmenty pogrubione / zaznaczone na czerwono / zaznaczone na niebiesko / to moje komentarze / to zmiany, których dokonaliśmy
 • Here’s the document that you asked for.
  To jest dokument, o który pytałeś.
 • I’ve attached [file] for your review.
  Załączam plik do sprawdzenia.
 • I’m sending you [file] as a pdf file.
  Wysyłam Ci plik w formacie pdf.
 • The attached file contains…
  Załączony plik zawiera…
 • Could you please sign the attached form and send it back to us by [date]?
  Czy mógłbyś podpisać załaczony formularz i odesłać go do nas do [data]?
 • Here’s the [document] we discussed.
  Oto dokument, o którym dyskutowaliśmy.
 • [file] is attached.
  [plik] jest załączony.
 • Please take a look at the attached file.
  Spójrz proszę na załączony plik.
 • Take a look at the [file] I’ve attached to this email.
  Rzuć okiem na załączony do e-maila [plik].
 • I’ve attached [file].
  Załączam [plik]
 • More information is available at www.website.com.
  Więcej informacji znajdziesz na www.strona.com
 • Please note that…
  Pamiętaj proszę, że…

2.2 Potrzeby i Prośby

 • Could you please…?
  Czy mógłbyś, proszę…?
 • Could you possibly tell me…?
  Czy mógłbyś mi powiedzieć…?
 • Can you please fill out this form?
  Czy możesz wypełnić ten formularz?
 • I’d really appreciate it if you could…
  Byłbym naprawdę wdzięczny, jeśli mógłbyś…
 • I’d be very grateful if you could…
  Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mógł…
 • It would be very helpful if you could send us/me…
  To byłoby bardzo pomocne, jeśli mógłbyś mi wysłać…
 • I was wondering if you could/if you would be able to…
  Zastanawiałem się, czy byłbyś w stanie…
 • If possible, I’d like to know (more) about…
  Jeśli to możliwe, chciałbym się dowiedzieć (więcej) na temat…
 • Please find my two main questions below.
  Poniżej znajdują się moje dwa główne pytania.

2.3 Prośba o Wyjaśnienie

 • I didn’t/don’t fully understand [something]. Could you please explain that again?
  Nie do końca zrozumiałem / rozumiem [coś]. Czy mógłbyś wyjaśnić to jeszcze raz?
 • I didn’t quite get your point about [something]. Could you be more specific?
  Nie do końca zrozumiałem Twój punkt widzenia na temat [czegoś]. Czy mógłbyś doprecyzować?
 • Could you repeat what you said about…?
  Czy mógłbyś powtórzyć, co powiedziałeś na temat…
 • Could you give us some more details on…?
  Czy mógłbyś dać nam więcej szczegółów na…?
 • If you could please shed some light on this topic, I would really appreciate it.
  Gdybyś mógł rzucić nieco światła na ten temat, byłbym naprawdę wdzięczny.
 • Could you please clarify [something]?
  Czy mógłbyś wyjaśnić [coś]?
 • Could you please clarify when you would like us to finish this?
  Czy mógłbyś określić, kiedy chciałbyś, abyśmy to skończyli?
 • When exactly are you expecting to have this feature?
  Kiedy dokładnie spodziewasz się mieć tę funkcję?
 • Here are the details on…
  Oto szczegóły na temat…
 • Could you please clarify what you would like us to do about…?
  Czy mógłbyś wyjaśnić, co chciałbyś, abyśmy zrobili w tej sprawie?
 • If I understood you correctly, you would like me to…
  Jeśli dobrze Cię zrozumiałem, chciałbyś abym…
 • What exactly do you mean by [something]?
  Co dokładnie masz na myśli przez [coś]?
 • Could you explain what you mean by [something]?
  Czy mógłbyś wyjaśnić, co masz na myśli przez [coś]?
 • In other words, would you like us to…
  Innymi słowy, czy chciałbyś, abyśmy…

2.4 Dzielenie Się Informacjami

Używaj tych zwrotów, jeśli potrzebujesz kogoś o czymś poinformować lub sam oczekujesz otrzymać informacje.

 • Thank you for letting me know.
  Dziękuję za informację.
 • Thank you for the heads up.
  Dziękuję za wcześniejszą informacje.
 • Thank you for the notice.
  Dziękuję za powiadomienie.
 • Please note…
  Proszę zauważyć…
 • Quick reminder…
  Szybkie przypomnienie…
 • Just a quick/friendly reminder that…
  To tylko szybkie / przyjacielskie przypomnienie, że…
 • Thank you for sharing.
  Dziękuję za udostępnienie.
 • I’d like to inform you that…
  Chciałbym Cię poinformować, że…
 • Just a quick heads up.
  Chciałem Cię tylko poinformować, że…
 • Thanks for keeping me in the loop.
  Dziękuję za informowanie mnie na bieżąco.
 • Please keep me informed/posted/updated/in the loop.
  Proszę o informowanie mnie na bieżąco.

2.5 Pozwolenia

 • Please let me know if this is OK with you.
  Daj mi proszę znać, jeśli nie masz nic przeciwko.
 • What are your thoughts (on this)?
  Jakie są Twoje przemyślenia (na ten temat)?
 • What do you think?
  Co myślisz?
 • Please let me know what you think.
  Daj mi proszę znać, co myślisz.
 • We just need the thumbs up/the green light. (=we’re waiting for approval)
  Czekamy na zielone światło. (Czekamy na akceptację)
 • You (totally) have the green light!
  Masz całkowicie zielone światło!
 • He approved of it, so you can go ahead with the project.
  Zgodził się na to, więc możesz kontynuować projekt.

2.6 Planowanie

 • I’d like to schedule a meeting on [day] if you are available/free then.
  Chciałbym umówić się na spotkanie na [dzień], jeśli jesteś wtedy dostępny.
 • I am available on [day], if that’s convenient for you.
  Jestem dostępny dnia [dzień], jeśli to dla Ciebie wygodne.
 • Would you be available on [day]? If so, I’ll send you an invite shortly.
  Czy byłbyś dostępny dnia [dzień]? Jeśli tak, to wkrótce wyślę Ci zaproszenie.
 • Can you make it on [day]? If so, I’ll book accordingly.
  Czy mógłbyś to zrobić dnia [dzień]? Jeśli tak, dokonam odpowiedniej rezerwacji.
 • I’m afraid I can’t make it on [day]. How about…?
  Obawiam się, że nie dam rady tego dnia [dzień]. Co powiesz…?
 • (Due to…) I’m afraid we need to reschedule/delay/postpone/put back/cancel/call off/move/rearrange our meeting.
  (z powodu) Obawiam się, że musimy przełożyć / opóźnić / przełożyć / odwołać / przenieść / zmienić kolejność spotkania.
 • We are sorry to inform you that the interview/meeting scheduled for [day] will have to be rescheduled.
  Z przykrością informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna / spotkanie zaplanowane na [dzień] będzie musiało zostać przełożone.

2.7 Złe Wieści

 • Unfortunately, …
  Niestety…
 • Unfortunately, we cannot/we are unable to…
  Niestety, nie możemy / nie jesteśmy w stanie…
 • I’m afraid it will not be possible to…
  Obawiam się, że nie będzie możliwe, aby…
 • Unfortunately, I have to tell you that…
  Niestety, muszę Ci powiedzieć, że…
 • I’m afraid that we can’t…
  Obawiam się, że nie możemy…
 • We regret to inform you that…
  Z przykrością informujemy…
 • I regret to inform you that (due to…)…
  Z przykrością informuję, że… (ze względu)…
 • After careful consideration we have decided (not) to …
  Po dokładnym rozważeniu, zdecydowaliśmy się (nie)…
 • Due to [reason], it won’t be possible to…
  Z powodu [przyczyna], nie będzie możliwe…
 • It’s against company policy to…
  Jest to sprzeczne z polityką firmy…
 • I tried my best, but…
  Starałem się, jak mogłem, ale…
 • Despite my best efforts,…
  Pomimo moich najlepszych starań…
 • I can’t see how…
  Nie rozumiem, jak…
 • I’m sorry but it’s out of my hands.
  Przepraszam, ale nie mam na to wpływu.
 • I’m afraid I won’t be able to…
  Obawiam się, że nie będę w stanie…
 • I’m sorry to tell you that…
  Przepraszam, że muszę Ci powiedzieć…

3.0 Zwroty Kończące E-Maila

3.1 Kiedy Oczekujesz Czegoś

Oczekujesz odpowiedzi? Prosisz o przysługę lub oczekujesz spotkania w bliskiej przyszłości? Te zwroty pasują idealnie!

 • Looking forward to hearing from you soon.
  Czekamy na wiadomość od Ciebie.
 • I look forward to hearing from you soon.
  Oczekuję na Twoją wiadomość.
 • Please let me know if this works/if you are available/if that sounds good/if you can/if you can help/if you need to reschedule…
  Daj mi proszę znać, jeśli to zadziała / jeśli jesteś dostępny / jeśli brzmi to dobrze / jeśli możesz / jeśli możesz pomóc / jeśli musisz zmienić termin…
 • I look forward to seeing/meeting you.
  Nie mogę się doczekać spotkania z Tobą.
 • See you on Thursday/next week.
  Do zobaczenia w czwartek / w następnym tygodniu
 • Thanks.
  Dzięki.
 • Thank you in advance.
  Z góry dziękuję.
 • Thank you for everything.
  Dziękuję za wszystko.
 • Cheers.
  Dzięki.
 • Any feedback you can give me on this would be greatly/highly/much appreciated.
  Wszelkie uwagi, które możesz mi przekazać, będą bardzo / wysoce / bardzo mile widziane.
 • If you could have it ready by tomorrow/the end of next week, I would really appreciate it.
  Gdybyś mógł mieć to gotowe do jutra / końca przyszłego tygodnia, byłbym naprawdę wdzięczny.
 • I would appreciate your help in this matter.
  Bardzo doceniłbym Twoją pomoc w tej sprawie.

3.2 Zaoferuj Pomoc

 • I hope you find this helpful.
  Mam nadzieję, że okaże się to pomocne.
 • I hope it’s clearer now.
  Mam nadzieję, że teraz jest to jaśniejsze.
 • I hope that answers all your questions.
  Mam nadzieję, że odpowiada to na wszystkie Twoje pytania.
 • If we can be of any further assistance, please let us know.
  Jeśli możemy jeszcze w czymś pomóc, daj nam znać.
 • Let me know if you need any help.
  Daj mi znać, jeśli potrzebujesz jakiejś pomocy.
 • For further details…
  Po dalsze szczegóły…
 • If you have any (more) questions (about)…
  Jeśli masz (więcej) pytań (na temat)…
 • In the meantime, if you need any more information,
  W mięszyczasie, jeśli potrzebujesz więcej informacji,
 • If you need more information/more info/further information,
  Jeżeli potrzebujesz więcej informacji / dalszych informacji,
 • I know that’s a lot to take in, so let me know if anything I’ve said doesn’t make sense.
  Wiem, że to dużo informacji na raz, więc daj mi znać, jeśli coś nie ma dla Ciebie sensu / jest niejasne.
 • … please do not hesitate to contact me.
  …proszę, nie wahaj się ze mną kontaktować.
 • … please feel free to contact me/to get in touch.
  …proszę się nie krępować i zapraszam do kontaktu.
 • … please let me know.
  …proszę dać mi znać.
 • … drop me an email/drop me a line.
  …napisz do mnie e-mail

3.3 Przeprosiny

 • Thanks for your understanding/for your patience.
  Dziękuję za Twoją wyrozumiałość / Twoją cierpliwość
 • Thanks again for your understanding/for your patience.
  Dziękuję ponownie za Twoją wyrozumiałość / Twoją cierpliwość
 • Once again, please accept our apologies for any inconvenience caused/for the inconvenience caused/for the delay/for the misunderstanding.
  Jeszcze raz, proszę przyjąć nasze przeprosiny za wszelkie spowodowane niedogodności / za niedogodności spowodowane / za opóźnienie / za nieporozumienie
 • I hope this is okay with you.
  Mam nadzieję, że odpowiada Ci to.
 • I really hope we can find a solution soon.
  Naprawdę mam nadzieję, że znajdziemy wkrótce rozwiązanie.
 • I hope you can understand.
  Mam nadzieję, że rozumiesz.
 • Sorry I couldn’t be of more help.
  Przepraszam, że nie mogłem bardziej pomóc.

3.4 Pozdrowienia

 • Best regards,
  Z poważaniem,
 • All the best,
  Wszystkiego dobrego,
 • Best wishes,
  Wszystkiego najlepszego,
 • Cheers,
  Pozdrawiam,
 • Have a great weekend!
  Życzę Ci świetnego weekendu!
 • Have a wonderful day!
  Życzę Ci wspaniałego dnia!

A teraz głos oddaję Tobie

 

Mam nadzieję, że teraz już wiesz jak szybko napisać e-mail po angielsku.

Teraz Twoja kolej.

Daj mi znać jak szybko piszesz maila z tym generatorem zwrotów.

A może czegoś brakuje?

Napisz mi w komentarzu.

[learn_press_profile]

2 thoughts on “Jak Napisać E-mail po Angielsku? 150+ Wyrażeń i Zwrotów oraz Szablon!

  1. Dzięki za sugestię. „Kindly reminder” nie jest najlepszym wyborem na temat maila. Bardziej profesjonalnie brzmi „Follow-up on [temat]” lub „Request for response on [temat]”.

   Taki przykładowy mail może wyglądać następująco:

   Subject: Follow-up on [Topic]

   Dear [Recipient’s Name],

   I hope this email finds you well. I am writing to follow up on my previous email sent on [Date]. I have not received a response yet and I wanted to check if you have had the chance to review my message.

   I understand that you may have a busy schedule, and I just wanted to allay any concerns that you may have about responding. If you need any further information from me or have any questions, please don’t hesitate to ask. I am more than happy to provide any additional details that you may need.

   Thank you for your time, and I look forward to hearing back from you soon.

   Best regards,

   [Your Name]

Dodaj komentarz