Strona Bierna Angielski – Jak używać? Czasy + Przykłady z Zasadami
JAK SIĘ UCZYĆ , , ,

Loading

strona bierna angielski

Strona Bierna Angielski

Strona bierna w angielskim jest bardzo popularna w użyciu, ale zarazem sprawia wielu osobom problem. Dowiedz się, jak używać strony biernej w Present simple, Past simple, Infinitive, Perfect infinitive, Present perfect, Past perfect, Present continuous oraz Past continuous. Dzięki czytelnym przykładom i jasnym objaśnieniom nauczysz się raz na zawsze strony biernej w angielskim! Czytaj dalej >>>

Czynna vs Bierna

Strona czynna opisuje, co podmiot robi:

My father was a builder. He built this house in 1985.
Mój ojciec był budowniczym. Zbudował ten dom w 1985 roku.

 

Strona bierna opisuje, co dzieje się z podmiotem:

’How old is this house?’ ’It was built in 1985′.
Jak stary jest ten dom? Został zbudowany w roku 1985.

strona bierna angielski

Strony biernej używamy, gdy nie wiemy (lub jest to mało ważne) „kto” lub „co” doprowadziło do jakiegoś zdarzenia:

A lot of money was stolen in the robbery. (Ktoś ukradł, ale nie wiemy kto.)
Dużo pieniędzy zostało skradzionych w napadzie.

Is this room cleaned every day? (Czy ktoś go posprzątał? Mało ważne kto.)
Czy ten pokój jest codziennie sprzątany?

Zasada Tworzenia Strony Biernej

Be (is / was / etc.) + past participle (done / cleaned / seen / etc.)

 

Pamiętaj, że czasowniki past participle najczęściej posiadają końcówkę -ed (cleaned / damaged / etc.) Jest jednak dużo ważnych czasowników nieregularnych, które odstępują od tej zasady (built / done / stolen / etc.)

Zastosowanie w Czasach + Przykłady

Menu:

angielski online

Present simple:

Somebody cleans this room.
Ktoś sprząta ten pokój.

This room is cleaned every day.
Ten pokój jest sprzątany codziennie.

Strona czynna ⇒ clean(s) / see(s) etc.

Strona bierna ⇒ am / is / are + cleaned / seen etc.

 

Przykłady:

– Many accidents are caused by careless driving.
Wiele wypadków jest spowodowanych nieostrożną jazdą.

– I’m not invited to parties very often.
Nie jestem często zapraszany na imprezy.

– How is this word pronounced?
Jak wymawia się to słowo?

Past simple:

Somebody cleaned this room yesterday.
Ktoś wczoraj posprzątał ten pokój.

This room was cleaned yesteday.
Ten pokój był wczoraj sprzątany.

Strona czynna ⇒ cleaned / saw etc.

Strona bierna ⇒ was / were / are + cleaned / seen etc.

 

Przykłady:

– We were woken up by a loud noise during the night.
W nocy obudził nas głośny hałas.

– 'Did you go to the party?’ No, I wasn’t invited.’
’Czy poszedłeś na imprezę?’ 'Nie, nie zostałem zaproszony’

– How much money was stolen in the robbery?
Jak dużo pieniędzy zostało skradzionych?

Infinitive:

Somebody will clean this room later.
Ktoś posprząta ten pokój później.

This room will be cleaned later.
Ten pokój zostanie posprzątany później.

Strona czynna ⇒ (to) do / clean / see / etc.

Strona bierna ⇒ (to) be + done / cleaned / seen/ etc.

 

Przykłady:

– The situation is serious. Something must be done before it’s too late.
Sytuacja jest poważna. Trzeba coś zrobić, zanim będzie za późno.

– Please go away. I want to be left alone.
Proszę odejść. Chcę zostać sam.

– A new supermarket is going to be built next year.
Nowy supermarket powstanie w przyszłym roku.

Perfect infinitive:

Somebody should have cleaned the room.
Ktoś powinien był posprzątać ten pokój.

The room should have been cleaned.
Pokój powinien zostać posprzątany.

Strona czynna ⇒ (to) have + done / cleaned / seen / etc.

Strona bierna ⇒ (to) have been + done / cleaned / seen / etc.

 

Przykłady:

– I haven’t received the letter yet. It might have been sent to the wrong address.
Nie otrzymałem jeszcze listu. Mógł zostać wysłany pod zły adres.

– If you had locked the car, it wouldn’t have been stolen.
Gdybyś zamknął samochód, nie zostałby skradziony.

– There were some problems at first, but they seem to have been solved.
Na początku były problemy, ale wydaje się, że zostały rozwiązane.

Present perfect:

The room looks nice. Somebody has cleaned it.
Pokój wygląda ładnie. Ktoś go posprzątał.

The room looks nice. It has been cleaned.
Pokój ładnie wygląda. Został posprzątany.

Strona czynna ⇒ have / has + done etc.

Strona bierna ⇒ have / has been + done etc.

 

Przykłady:

– Have you heard? The trip has been cancelled.
Słyszałeś? Podróż została odwołana.

Have you ever been bitten by a dog?
Czy kiedykolwiek zostałeś ugryziony przez psa?

– 'Are you going to the party?’ 'No, I haven’t been invited.
Czy wybierasz się na imprezę? Nie, nie zostałem zaproszony.

Past perfect:

The room looked nice. Somebody had cleaned it.
Pokój wyglądał ładnie. Ktoś go wyczyścił.

The room looked nice. It had been cleaned.
Pokój wyglądał ładnie. Został posprzątany.

Strona czynna ⇒ had + done etc.

Strona bierna ⇒ had been + done etc.

 

Przykłady:

– The vegetables didn’t taste good. They had been cooked too long.
Warzywa nie smakowały dobrze. Były gotowane zbyt długo.

– The car was three years old, but hadn’t been used very much.
Samochód miał trzy lata, ale nie był zbyt często używany.

Present continuous:

Somebody is cleaning the room at the moment.
Ktoś w tym momencie sprząta pokój.

The room is being cleaned at the moment.
W tej chwili pokój jest sprzątany.

Strona czynna ⇒ am / is / are + (do)ing

Strona bierna ⇒ am / is / are + being (done)

 

Przykłady:

– There’s somebody walking behind us. I think we are being followed.
Ktoś za nami idzie. Myślę, że jesteśmy śledzeni.

– A new bridge is being built across the river. It will be finished next year.
Na rzece budowany jest nowy most. Zostanie ukończony w przyszłym roku.

Past continuous:

Somebody was cleaning the room when i arrived.
Ktoś sprzątał pokój, gdy przyjechałem.

The room was being cleaned when I arrived.
Kiedy przyjechałem, pokój był sprzątany.

Strona czynna ⇒ was / were + (do)ing

Strona bierna ⇒ was / were + being (done)

 

Przykłady:

– There was somebody walking behind us. I think we we were being followed.
Ktoś szedł za nami. Myślę, że byliśmy śledzeni.

Czy teraz będzie Ci łatwiej używać w angielskim strony biernej? Mam nadzieję, że tak. Jeśli jednak wciąż masz problemy, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci! 🙂

angielski online

[learn_press_profile]

Dodaj komentarz