Idiomy angielskie – 100 Przykładów z użyciem i wyjaśnieniem!
GOTOWE ZWROTY , ,

Loading

idiomy angielskie

Opanuj 100 najczęściej używanych idiomów angielskich, dzięki czemu wzniesiesz się na wyższy poziom komunikacji. Oczaruj anglojęzycznych rozmówców ponadprzeciętną wiedzą lingwistyczną, posługując się wyrafinowanymi zwrotami i określeniami. Zdobądź ich szacunek i zaufanie, a wśród współpracowników wzbudzaj podziw i zazdrość 🙂

 

Inspiracją do stworzenia artykułu oraz źródłem niektórych przykładów była książka „100 Ilustrowanych Angielskich Idiomów z Ćwiczeniami”, której recenzję możesz przeczytać TUTAJ. Warto nadmienić, że podręcznik posiada mnóstwo przykładów oraz ćwiczeń, które pomagają zapamiętać nowe wyrażenia. Koniecznie sprawdź!

 

Jeśli chcesz się nauczyć idiomów biznesowych to sprawdź podcast TALKSHOP Angielski w biznesie, gdzie będziesz się uczyć mówić po angielsku z serialami i filmami.

 

Korzystaj z interaktywnego menu klikając na interesującą Cię kategorię. It’s easy! 🙂

Menu:

Food Idioms

like two peas in a pod | couch potato | go bananas | not one’s cup of tea | butter someone up | go pear-shaped | spill the beans | in a nutshell | piece of cake | full of bananas

Weather Idioms

storm in a teacup | steal someone’s thunder | chase rainbows | under the weather, under a cloud | save for a rainy day | snowed under | on cloud nine | rain cats and dogs | come rain or shine

Animal Idioms

can of worms | run around like a headless chicken | monkey business | elephant in the room | when pigs fly | the world is one’s oyster | smell a rat | cold turkey | social butterfly | straight from the horse’s mouth

Body Part Idioms

butterflies in one’s stomach | pull someone’s leg | cost an arm and a leg | eye-opener | itchy feet | sweet tooth | cat got your tongue? | pain in the neck | frog in one’s throat | off the top of one’s head | find one’s feet | play it by ear | big mouth | play through the nose

Colour Idioms

catch red-handed | white elephant | green fingers | with flying colours | yellow-belly | out of the blue | see red | feel blue | red tape | once in a blue moon

Idioms With Household Objects

skeleton in the closet | wet blanket | a lot on one’s plate | everything but the kitchen sink | call a spade a spade | put something on the back burner | go down the pan | bring something to the table | kick the bucket | light-bulb moment

Idioms With Countries And Nationalities

talk for England | Indian summer | slow boat to China | go Dutch | luck of the Irish | Greek to someone | not for all the tea in China | Mexican standoff | Dutch courage | pardon my French

Idioms With Items Of Clothing

at the drop of a hat | have a bee in one’s bonnet | in one’s birthday suit | burn a hole in one’s pocket | knock one’s socks off | on a shoestring | pull one’s socks up | put on one’s thinking cap

Nature Idioms

across the pond | beat about the bush | can’t see the wood for the trees | down to earth | head for the hills | nip something in the bud | out in the sticks | out of the woods | over the moon | water under the bridge

Transport Idioms

drive someone up the wall | hit the road | jump on the bandwagon | off the back of a lorry | rock the boat | throw someone under the bus | that ship has sailed | (a)round the bend

angielski online
food

LIKE TWO PEAS IN A POD
jak dwie krople wody

like two peas in a pod

Znaczenie: być bardzo podobnym do siebie ze względu na wygląd lub charakter

Przykład: I have always been very close to my sister, we are like two peas in a pod.

Zawsze byłem bardzo blisko mojej siostry. Jesteśmy, jak dwie krople wody.

COUCH POTATO
maniak telewizyjny / leń

couch potato

Znaczenie: osoba oglądająca przez większość swojego czasu telewizję, która nie ma nic do roboty

Przykład: Don’t be such a couch potato! Switch off the TV and let’s go out.

Nie bądź takim leniem! Wyłącz telewizor i wyjdźmy na zewnątrz.

GO BANANAS
wygłupiać się / oszaleć

go bananas

Znaczenie: osoba oglądająca przez większość swojego czasu telewizję, która nie ma nic do roboty

Przykład: The crowd went bananas when the band finally came onto the stage and started playing.

Tłum oszalał, gdy zespół wszedł w końcu na scenę i zaczął grać.

NOT ONE’S CUP OF TEA
nie czyjaś bajka, coś kogoś nie kręci

not one's cup of tea

Znaczenie: wyrażenie używane, aby w negatywny sposób wyrazić, że nie lubi się czegoś lub kogoś

Przykład: Camping is totally not my cup of tea. I have not having access to my computer.

Kemping to zupełnie nie moja bajka. Nie mam dostępu do swojego komputera.

BUTTER SOMEONE UP
kadzić komuś / podlizywać się

butter someone up

Znaczenie: podlizywanie się komuś, aby zyskać jego przychylność lub jakieś inne profity

Przykład: It is so funny watching Karol trying to butter his boss up in order to get more money.

To takie zabawne patrzeć, jak Karol stara się podlizać swojemu szefowi, żeby zarobić więcej pieniędzy.

GO PEAR-SHAPED
pójść źle, nie po myśli

go pear-shaped

Znaczenie: podkreślenie, że coś poszło nie po myśli, przybrało zły obrót, zaczęło się psuć

Przykład: Don’t ask Karol to do any building work for you as things always go pear-shaped. Last time we ended up with a leak.

Nie proś Karola o wykonanie jakichkolwiek prac budowlanych za Ciebie, ponieważ wszystko zawsze idzie nie po myśli. Ostatnim razem mieliśmy wyciek.

SPILL THE BEANS
wygadać się / puścić farbę

spill the beans

Znaczenie: zdradzić sekret, wygadać się zbyt wcześnie, ale bez złych intencji

Przykład: Karol was paranoid that his wife would spill the beans to the cops about the money fraud.

Karol wpadł w paranoję, ponieważ obawiał się, że jego żona zdradzi glinom informacje o oszustwie finansowym.

IN A NUTSHELL
w pigułce / w skrócie

in a nutshell

Znaczenie: wyrazić coś w skrócie, w kilku zdaniach, podać informacje w pigułce

Przykład: „Why are you so late?”, „In a nutshell, we got lost”.

Dlaczego tak się spóźniliście? W dużym skrócie, zgubiliśmy się.

PIECE OF CAKE
bułka z masłem / łatwizna

piece of cake

Znaczenie: coś, co nie sprawia problemu, łatwe do zrobienia

Przykład: Persuading him to give us the day off won’t be a piece of cake.

Przekonanie go, by dał nam wolny dzień, nie będzie łatwym zadaniem.

FULL OF BEANS
być pełnym energii

full of beans

Znaczenie: być pełnym energii, czuć się świetnie

Przykład: Karol is full of beans. He can play soccer for hours on end.

Karol jest pełen życia. Potrafi godzinami grać w piłkę nożną.

weather

STORM IN A TEACUP
burza w szklance wody

storm in a teacup

Znaczenie: konflikt, niepotrzebna awantura, której rozmiar jest nieproporcjonalny do przyczyn

Przykład: What is it all about? Nothing serious, just a storm in a teacup.

O co w tym wszystkim chodzi? Nic poważnego, tylko burza w szklance wody.

STEAL SOMEONE’S THUNDER
ukraść komuś show

steal someone's thunder

Znaczenie: powiedzieć wcześniej coś, co planowała druga osoba, skupienie uwagi na sobie zamiast na drugiej osobie

Przykład: Karol stole my thunder by suggesting to my boss that we merge the two projects together. That was my idea and I was really angry with him.

Karol ukradł mi pomysł, sugerując szefowi, żebyśmy połączyli oba projekty. To był mój pomysł i byłem na niego naprawdę zły.

CHASE RAINBOWS
gonić za marzeniami

chase rainbows

Znaczenie: próba osiągnięcia czegoś niemożliwego, zdobycia rzeczy, która jest nieosiągalna

Przykład: Don’t give up on your dreams! Go and chase all the rainbows.

Nie rezygnuj ze swoich fantazji! Idź i goń za swoimi marzeniami.

UNDER THE WEATHER
nie być w formie / czuć się źle

under the weather

Znaczenie: czuć się kiepsko, mieć złe samopoczucie

Przykład: Karol was very quiet today, maybe he was feeling under the weather?

Karol był dzisiaj bardzo cichy, może źle się czuł?

UNDER A CLOUD
być podejrzanym /
nie cieszyć się względami

under a cloud

Znaczenie: nie być zbyt popularnym, szanowanym za coś, co się zrobiło

Przykład: A strange increase in his income has put Karol under a cloud.

Dziwny wzrost jego dochodów sprawił, że Karol stał się podejrzanym.

SAVE FOR A RAINY DAY
Zachować coś na czarną godzinę

save for a rainy day

Znaczenie: np. oszczędzać pieniądze na trudne czasy, zachować jakąś rzecz na odpowiednie okoliczności

Przykład: Saving for rainy day will give you financial comfort when times are hard.

Oszczędzanie na trudne czasy zapewni Ci komfort finansowy w trudnych czasach.

SNOWED UNDER
być przytłoczonym /
zawalonym pracą

snowed under

Znaczenie: mieć bardzo dużo pracy, która wręcz przytłacza

Przykład: I can’t take on any new projects, I am snowed under.

Nie mogę się podjąć żadnych nowych projektów, jestem zawalony pracą.

ON CLOUD NINE
być w siódmym niebie

on cloud nine

Znaczenie: być bardzo szczęśliwym

Przykład: Karol and Adam were on cloud nine when their parents told them they were going on holiday to the seaside.

Karol i Adam byli w siódmym niebie, kiedy rodzice powiedzieli im, że jadą na wakacje nad morze.

RAIN CATS AND DOGS
lać, jak z cebra

rain cats and dogs

Znaczenie: określenie na bardzo ulewną pogodą

Przykład: Make sure you put on your rain jacket and wellies. It’s raining cats and dogs out there today.

Upewnij się, że założyłeś kurtkę przeciwdeszczową i kalosze. Dziś pada tam, jak z cebra.

COME RAIN OR SHINE
choćby się paliło i waliło

rain or shine

Znaczenie: coś musi zostać ukończone bez względu na okoliczności

Przykład: Come rain or shine, I’ll see you on Thursday.

Bez względu n a okoliczności, do zobaczenia w czwartek.

animals

CAN OF WORMS
Puszka Pandory

can of worms

Znaczenie: niespodziewane pojawienie się wielu problemów na raz

Przykład: I didn’t mean to open a can of worms.

Nie chciałem otwierać Puszki Pandory.

RUN AROUND LIKE A HEADLESS CHICKEN
biegać jak kot z pęcherzem

run around like a headless chicken

Znaczenie: starać się robić wiele rzeczy na raz w chaotyczny sposób

Przykład: Stop running like a headless chicken and make a plan of what needs to be done first.

Przestań biegać, jak kot z pęcherzem i przygotuj plan, co powinno być zrobione w pierwszej kolejności.

MONKEY BUSINESS
ciemne interesy, wygłupy

monkey business

Znaczenie: niepoważne zachowanie, wygłupy, ale również nieuczciwe zachowanie

Przykład: Too much monkey business for me to get involved in.

Za dużo podejrzanych interesów, bym mógł się w to zaangażować.

ELEPHANT IN THE ROOM
temat tabu, tajemnica poliszynela

elephant in the room

Znaczenie: powszechnie znany problem, o którym się nie mówi, ignoruje się

Przykład: The big elephant in the room, no one wanted to talk about, was the suspecious source of money for this project.

Tematem tabu, o którym nikt nie chce rozmawiać, było podejrzane źródło pieniędzy na ten projekt.

WHEN PIGS FLY
jeśli wierzyć w cuda

when pigs fly

Znaczenie: powiedzieć w zabawny sposób, że coś się nie wydarzy

Przykład: I will trust you when pigs fly.

Zaufam Ci, jeśli wierzysz w cuda.

THE WORLD IS ONE’S OYSTER
świat stoi przed kimś otworem

the world is one's oyster

Znaczenie: być w sytuacji, w której można zrobić wszystko lub pojechać gdzie się chce

Przykład: With his qualifications and experience, finding a job will be easy. The world is his oyster.

Dzięki jego kwalifikacjom i doświadczeniu znalezienie pracy będzie łatwe. Świat stoi przed nim otworem.

SMELL A RAT
wyczuwać pismo nosem

smell a rat

Znaczenie: mieć podejrzenia, że coś nie jest tak

Przykład: I smell a rat around here. How could he win 20 times in a row?

Czuję, że coś jest nie tak. Jak mógł wygrać 20 gier z rzędu?

COLD TURKEY
nagłe odstawienie używek

cold turkey

Znaczenie: nagłe odstawienie alkoholu, nikotyny lub narkotyków

Przykład: Karol has suffered from drug addiction for a while. In the end, we sent him to rehab to make him go cold tukey.

Karol od jakiegoś czasu jest uzależniony od narkotyków. W końcu wysłaliśmy go na odwyk, żeby odstawił używki.

SOCIAL BUTTERFLY
dusza towarzystwa

social butterfly

Znaczenie: ktoś, kto z łatwością nawiązuje kontakty społeczne i dobrze czuje się w towarzystwie innych

Przykład: I am not worry about Karol changing job. He is a natural social butterfly.

Nie martwię się, że Karol zmienia pracę. Jest naturalną duszą towarzystwa.

STRAIGHT FROM THE HORSE’S MOUTH
z pierwszej ręki

straight from the horse's mouth

Znaczenie: pozyskanie informacji prosto ze źródła, kogoś dobrze poinformowanego

Przykład: The headteacher has resigned. I got it straight from the horse’s mouth.

Dyrektor zrezygnował. Mam tę informację bezpośrednio ze źródła.

body parts

BUTTERFLIES IN ONE’S STOMACH
być zdenerwowanym / mieć tremę

butterflies in one's stomach

Znaczenie: czuć się zdenerwowanym z powodu tego, co nadchodzi

Przykład: Karol got butterflies in his stomach every time he saw Adam.

Karol miał motylki w brzuchu, za każdym razem, gdy widział Adama.

PULL SOMEONE’S LEG
nabierać kogoś / robić w konia

pull someone's leg

Znaczenie: przekonywać kogoś, aby uwierzył w coś, co nie jest prawdą

Przykład: Don’t worry, Adam was just pulling your leg, he is not going to steal your money.

Nie martw się, Adam robił Cię tylko w konia, nie zamierza ukraść twoich pieniędzy.

COST AN ARM AND A LEG
kosztować krocie

cost an arm and a leg

Znaczenie: określenie czegoś, co jest bardzo drogie

Przykład: I paid an arm and leg to fix my TV but I was desperate.

Zapłaciłem krocie za naprawę telewizora, ale byłem zdesperowany.

EYE-OPENER
objawienie, odkrycie, szok

eye-opener

Znaczenie: zaskakujące odkrycie, nauczenie się czegoś nowego

Przykład: Travelling around India was a real eye-opener for me.

Podróżowanie po Indiach otworzyło mi oczy.

ITCHY FEET
nie móc usiedzieć w miejscu

itchy feet

Znaczenie: nie być w stanie usiedzieć w jednym miejscu zbyt długo, chęć zmiany miejsca

Przykład: The trip gave me itchy feet and I wanted to travel more.

Podróż sprawiła, że nie mogłem usiedzieć w miejscu i chciałem więcej podróżować.

SWEET TOOTH
słabość do słodyczy

sweet tooth

Znaczenie: być łasym na słodycze lub o człowieku, co bardzo lubi słodkości

Przykład: You are such a sweet tooth. You can’t stop yourself from eating snickers.

Jesteś takim łasuchem. Nie możesz się powstrzymać przed jedzeniem snickersów.

CAT GOT YOUR TONGUE?
odebrało Ci mowę? / nie możesz się wysłowić?

cat got your tongue?

Znaczenie: pytanie zadawane osobie, która ma problem z wysłowieniem się

Przykład: Karol was shy and wouldn’t answer the question, so the teacher said, „What’s the matter – cat got your tongue?

Karol był nieśmiały i nie odpowiadał na pytanie, więc nauczyciel powiedział: „Co się stało – odebrało Ci mowę?”.

PAIN IN THE NECK
utrapienie, udręka, męczydusza

pain in the neck

Znaczenie: coś lub ktoś, co jest irytujące

Przykład: Everyone thinks he’s a pain in the neck.

Wszyscy uważają, że jest irytujący.

FROG IN ONE’S THROAT
mieć chrypę / ktoś stracił głos

frog in one's throat

Znaczenie: określenie, gdy ktoś ma chrypę, szczególnie gdy boli go gardło

Przykład: I woke up with a frog in my throat this morning. I think swimming in the cold river last night was not such a good idea.

Obudziłem się dziś rano z chrypą w gardle. Myślę, że pływanie w zimnej rzece zeszłej nocy nie było najlepszym pomysłem.

OFF THE TOP OF ONE’S HEAD
bez astanowienia / improwizując

off the top of one's head

Znaczenie: mówić coś z pamięci, z głowy, bez większego zastanowienia

Przykład: Off the top of my head, I think we have 30 employees in our company.

Myślę, że w naszej firmie jest 30 pracowników.

PRZEĆWICZ TO NA GŁOS: Jeśli chcesz przećwiczyć ten idiom na głos, to powtarzaj za mną w tym odcinku podcastu TALKSHOP.

Listen to „Well, off the top of my head – Tak na szybko #27” on Spreaker.

FIND ONE’S FEET
wdrożyć się, przyzwyczaić się

find one's feet

Znaczenie: adaptacja do nowej sytuacji lub otoczenia

Przykład: Karina has been on an extended maternity leave for five years, so it will take her a while to find her feet in the job market again.

Karina od pięciu lat przebywa na wydłużonym urlopie macierzyńskim, więc ponowne odnalezienie się na rynku pracy zajmie jej trochę czasu.

PLAY IT BY EAR
improwizować, robić coś spontanicznie

play it by ear

Znaczenie: zdecydować, jak poradzić sobie z sytuacją spontanicznie bez wcześniejszego planowania

Przykład: Shall we meet in the park? Let’s play it by ear, depending on the weather.

Spotkamy się w parku? Improwizujmy, w zależności od pogody.

BIG MOUTH
mieć za długi język, być samochwałą

big mouth

Znaczenie: rozpowiadać coś, co jest sekretem

Przykład: Karol is such a big mounth! You mustn’t believe everything he says. He’s always making things up.

Karol to samochwała! Nie możesz wierzyć we wszystko, co mówi. On zawsze coś wymyśla.

PAY THROUGH THE NOSE
przepłacić

pay through the nose

Znaczenie: zapłacić za coś więcej, niż faktycznie jest to warte

Przykład: They paid through the nose for their weekend shopping.

Przepłacili za weekendowe zakupy.

colours

CATCH RED-HANDED
złapać na gorącym uczynku

catch red-handed

Znaczenie: przyłapać kogoś na robieniu czegoś złego

Przykład: Karol got caught red-handed when he tried to take some coins from his boss’s wallet.

Karol został przyłapany na gorącym uczynku, gdy próbował wyjąć monety z portfela szefa.

WHITE ELEPHANT
rzecz bezwartościowa dla posiadacza

white elephant

Znaczenie: rzadka i droga rzecz, której utrzymanie jest problematyczne lub bardzo drogie i stwarza to kłopot

Przykład: Karol’s new sports car was proving to be white elephant, because it was so uneconomical to run.

Nowy sportowy samochód Karola okazał się być białym słoniem, ponieważ był tak nieekonomiczny w prowadzeniu.

GREEN FINGERS
dobra ręka do roślin

green fingers

Znaczenie: wrodzony talent do hodowania roślin

Przykład: Your garden always looks beautiful. I envy you your green fingers.

Twój ogród zawsze wygląda pięknie. Zazdroszczę ci twojej ręki do kwiatów.

WITH FLYING COLOURS
przejść przez coś celująco

with flying colours

Znaczenie: robić coś z dużym sukcesem z wyróżnieniem

Przykład: Karol passed a lie detector test with flying colours because the machine was broken.

Karol zdał test wykrywacza kłamstw celująco, ponieważ maszyna była zepsuta.

YELLOW-BELLY
tchórz, cykor

yellow-belly

Znaczenie: po prostu tchórz, osoba, która wszystkiego się boi

Przykład: Karol is such a yellow-belly he is afraid of all kinds of bugs and insects.

Karol jest takim tchórzem, że boi się wszelkiego rodzaju robaków i insektów.

OUT OF THE BLUE
jak grom z jasnego nieba

out of the blue

Znaczenie: coś, co wydarzyło się nagle, niespodziewanie

Przykład: Karol thought she was in a happy relationship, until one day, out of the blue, his partner Adasia just packed up and left.

Karol myślał, że jest w szczęśliwym związku, aż pewnego dnia, niespodziewanie, jego partnerka Adasia po prostu spakowała się i wyszła.

SEE RED
wpaść w szał

see red

Znaczenie: być bardzo złym, wpaść w szał

Przykład: I saw red when I realised I have been lied to about the situation at work.

Wpadłem w szał, kiedy zdałem sobie sprawę, że zostałem okłamany w związku z sytuacją w pracy.

FEEL BLUE
być smutnym, przygnębionym

feel blue

Znaczenie: czuć się depresyjnie, tęsknić za kimś

Przykład: I felt really blue after our holiday finished, and it was time to go back to school.

Po wakacjach poczułem się naprawdę smutny i był to czas powrotu do szkoły.

RED TAPE
biurokracja

red tape

Znaczenie: biurokracja, niepotrzebny proces spowalniający działania systemu i jednostki

Przykład: Red tape slows things down, and people who are in need of support do not get help in time.

Biurokracja spowalnia sytuację, a osoby potrzebujące wsparcia nie otrzymują pomocy na czas.

ONCE IN A BLUE MOON
rzadko, od czasu do czasu

once in a blue moon

Znaczenie: bardzo rzadko, coś, co wydarza się co jakiś czas

Przykład: I don’t really drink. I might have a glass of wine once in a blue moon, when it is someone’s birthday.

Naprawdę nie piję. Mógłbym wypić kieliszek wina raz na jakiś czas, kiedy są czyjeś urodziny.

household objects

SKELETON IN THE CLOSET
wstydliwa tajemnica, sekret

skeleton in the closet

Znaczenie: sekret z przeszłości, tajemnica, którą się ukrywa ze strachu przed utratą dobrej opinii

Przykład: Karol seems to be a perfect candidate for Prime Minister, I really hope that he is not hiding any skeletons in his closet. That would be very disappointing.

Karol wydaje się być idealnym kandydatem na premiera, mam wielką nadzieję, że nie ukrywa żadnej wstydliwej tajemnicy z przeszłości. To byłoby bardzo rozczarowujące.

WET BLANKET
maruda, zrzęda, tetryk

wet blanket

Znaczenie: ktoś psujący innym dobry nastrój i zabawę, negatywnie nastawiony do życia

Przykład: He was a wet blanket after he lost the race.

Był marudą po tym, jak przegrał wyścig.

A LOT ON ONE’S PLATE
mieć dużo na głowie

a lot on one's plate

Znaczenie: być zajętym wieloma rzeczami, mieć dużo pracy

Przykład: I can’t take on any new projects, I have enough on my plate to keep me busy.

Nie mogę podejmować się żadnych nowych projektów, mam wystarczająco dużo na głowie.

PRZEĆWICZ TO NA GŁOS: Powtarzaj za mną słuchając odcinka podcastu TALKSHOP Angielski w Biznesie.

Listen to „I’ve got a lot on my plate – Mam dużo na głowie #02” on Spreaker.

EVERYTHING BUT THE KITCHEN SINK
wszystko, co wpadnie w ręce

everything but the kitchen sink

Znaczenie: ekstremalnie duża ilość rzeczy

Przykład: You should not take mum to a shop; she will want to buy everything but the kitchen sink.

Nie powinieneś zabierać mamy do sklepu; będzie chciała kupić dosłownie wszystko.

CALL A SPADE A SPADE
mówić jasno

call a spade a spade

Znaczenie: mówić prawdę na jakiś temat, nie owijać w bawełnę, mówić przejrzyście

Przykład: Why don’t you call a spade a spade? He’s a rude, uncaring, selfish man!

Dlaczego nie nazwiesz rzeczy po imieniu? To niegrzeczny, obojętny, samolubny człowiek!

PUT SOMETHING ON THE BACK BURNER
odłożyć coś na później

put something on the back burner

Znaczenie: odłożyć sprawy na później, wstrzymać się z czymś

Przykład: Due to the storms, we will have to put repainting the house on the back burner.

Ze względu na burze będziemy musieli odłożyć malowanie domu na później.

GO DOWN THE PAN
pójść na marne

go down the pan

Znaczenie: bardzo rzadko, coś, co wydarza się co jakiś czas

Przykład: All our travel plans went down the pan when the new travel restrictions were introduced.

Wszystkie nasze plany podróży poszły na marne po wprowadzeniu nowych ograniczeń w podróżowaniu.

BRING SOMETHING TO THE TABLE
wnieść coś przydatnego

bring something to the table

Znaczenie: bardzo rzadko, coś, co wydarza się co jakiś czas

Przykład: This is a very useful committee, everyone brings something to the table.

To bardzo pożyteczna komisja, każdy wnosi coś przydatnego.

PRZEĆWICZ TO NA GŁOS: Jeśli chcesz przećwiczyć ten idiom na głos, to powtarzaj za mną w tym odcinku podcastu TALKSHOP.
Listen to „What do you bring to the table? – Jaki jest twój wkład? #09” on Spreaker.

KICK THE BUCKET
kopnąć w kalendarz

kick the bucket

Znaczenie: umrzeć, odejść z tego świata

Przykład: You are too young to kick the bucket.

Jesteś za młody, aby kopnąć w kalendarz.

LIGHT-BULB MOMENT
olśnienie, oświecenie

light-bulb moment

Znaczenie: chwila, w której do głowy wpada świetny pomysł / rozwiązanie

Przykład: It was a real light-bulb moment when Jack realised he should open his own estate agency.

To był prawdziwy moment olśnienia, kiedy Jack zdał sobie sprawę, że powinien otworzyć własną agencję nieruchomości.

countries and nationalities

TALK FOR ENGLAND
dużo mówić

talk for england

Znaczenie: Mówić bez końca

Przykład: Karol’s dentist appointment always runs over because the doctor is able to talk for England.

Wizyta Karola u dentysty zawsze przedłuża się, gdyż lekarz może może rozmawiać bez końca.

INDIAN SUMMER
złota jesień

indian summer

Znaczenie: wyjątkowo ciepła pogoda na jesień lub spokojny czas starości

Przykład: Don’t put your summer clothes away. The wather forecast says we will have an Indian summer next week.

Nie chowaj letnich ubrań. Prognoza pogody zapowiada złotą jesień w przyszłym tygodniu.

SLOW BOAT TO CHINA
powolne przemieszczanie się

slow boat to china

Znaczenie: żartobliwe określenie powolnego przemieszczania się ludzi lub rzeczy

Przykład: I have been waiting three weeks for my vlothes delivery. The package must be on a slow boat to China.

Czekałem trzy tygodnie na dostawę ubrań. Paczka musi przemieszczać się bardzo powoli.

GO DUTCH
dzielić się kosztami

go dutch

Znaczenie: dzielenie się kosztami, w szczególności opłatami za jedzenie

Przykład: „Let me pay the bill.” „No, let’s go Dutch.

„Pozwól mi zapłacić rachunek”. „Nie, podzielmy się kosztem”.

LUCK IN THE IRISH
niesamowite szczęście

luck of the irish

Znaczenie: Mieć nadzwyczaj bardzo dużo szczęścia

Przykład: Karol must have the luck of the Irish. She got promoted twice this year.

Karol musi mieć bardzo dużo szczęścia. W tym roku dwukrotnie awansował.

GREEK TO SOMEONE
czarna magia, chińszczyzna

greek to someone

Znaczenie: bardzo trudne do zrozumienia

Przykład: The plumber is telling me he needs to weld the pipes and then put some sealers on. It’s all Greek to me, so I just told him to get on with it.

Hydraulik mówi mi, że musi spawać rury, a potem założyć trochę uszczelniaczy. To wszystko jest dla mnie niezrozumiałe, więc powiedziałem mu, żeby zajął się tym.

NOT FOR ALL THE TEA IN CHINA
za żadną cenę

not for all the tea in china

Znaczenie: za żadne skarby świata

Przykład: Karol loves his bike. He wouldn’t sell it for all the tea in China.

Karol kocha swój rower. Nie sprzedałby go za żadną cenę.

MEXICAN STANDOFF
sytuacja bez wyjścia

mexican standoff

Znaczenie: Sytuacja, w której niemożliwe jest znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego dla którejś ze stron

Przykład: There is a Mexican standoff between European countries on the issues of green efficiency.

Między krajami europejskimi istnieje impas w kwestii ekologicznej wydajności.

DUTCH COURAGE
pijacka odwaga

dutch courage

Znaczenie: odwaga i pewność siebie zdobyte po wypiciu alkoholu

Przykład: Karol is very shy in big crowds, so a little drink always gives him a bit Dutch courage.

Karol jest bardzo nieśmiały w dużych tłumach, więc mały drink zawsze dodaje mu nieco pijackiej odwagi.

PARDON MY FRENCH
za przeproszeniem

pardon my french

Znaczenie: używane, gdy chce się przeprosić za słowa, które mogą być uznawane za ofensywne

Przykład: What an idiot he is! Pardon my French.

Co za idiota! Przepraszam za mój język.

items of clothing

AT THE DROP OF HAT
od razu, natychmiast

at the drop of a hat

Znaczenie: Zrobić coś od razu bez zastanowienia

Przykład: Karolina has always been there for me. If ever she needed any support, I would help her at the drop of a hat.

Karolina zawsze była przy mnie. Gdyby kiedykolwiek potrzebowała wsparcia, pomogłem jej w mgnieniu oka.

HAVE A BEE IN ONE’S BONNET
mieć obsesję, bzika

have a bee in one's bonnet

Znaczenie: mieć fioła, kręćka na punkcie czegoś

Przykład: My brother has a bee in his bonnet about tidiness and keeping everything in his house in order.

Mój brat ma fioła na punkcie czystości i utrzymywaniu porządku w swoim domu.

IN ONE’S BIRTHDAY SUIT
nago, na golasa

in one's birthday suit

Znaczenie: bez ubrania, jak Pan Bóg stworzył 🙂

Przykład: It was a really hot day, so the kids enjoyed playing outside in their birthday suits spraying each other with the hose pipe.

To był naprawdę gorący dzień, więc dzieciaki dobrze bawiły się będąc na golasa, spryskując się nawzajem szlauchem.

BURN A HOLE IN ONE’S POCKET
wydawać zbyt dużo pieniędzy

burn a hole in one's pocket

Znaczenie: pieniądze, które chce się bardzo szybko wydać

Przykład: Money has always burnt a hole in Matthew’s pocket, so he doesn’t have any savings.

Matthew zawsze wydawał zbyt dużo pieniędzy, więc nie ma żadnych oszczędności.

KNOCK ONE’S SOCKS OFF
zachwycić

knock one's socks off

Znaczenie: zrobić na kimś piorunujące wrażenie, rzucić kogoś na kolana

Przykład: The new camera will knock your socks off. It has a 20 times optical zoom and a high resolution.

Nowy aparat zrobi na tobie piorunujące wrażenie. Posiada 20-krotny zoom optyczny i wysoką rozdzielczość.

ON A SHOESTRING
ledwo wiązać koniec z końcem

get along on a shoestring

Znaczenie: robić coś nie posiadając dużej ilości pieniędzy lub z małym budżetem

Przykład: Karolina always amazes me, she can make the most incredible Christmas decorations on a shoestring.

Karolina zawsze mnie zadziwia, potrafi wykonać najbardziej niesamowite ozdoby świąteczne z bardzo ograniczonym budżetem.

PULL ONE’S SOCKS UP
sprężyć się, zwiększyć wysiłek

pull one's socks up

Znaczenie: wykonać wysiłek, aby usprawnić wydajność, stać się lepszym

Przykład: Dad really has to pull his socks up for his health’s sake. Maybe he should start going for walks.

Tata naprawdę musi zabrać się solidnie do roboty ze względu na swoje zdrowie. Może powinien zacząć chodzić na spacery.

PUT ON ONE’S THINKING CAP
wytężyć umysł, ruszyć głową

put on one's thinking cap

Znaczenie: znaleźć czas, aby zastanowić się nad problemem

Przykład: The deadline for submitting applications is fast approaching. He’d better put on his thinking cap and write a good cover letter.

Termin składania wniosków zbliża się wielkimi krokami. Lepiej, aby ruszył głową i napisał dobry list motywacyjny.

nature

ACROSS THE POND
po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego

across the pond

Znaczenie: po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego

Przykład: Electronic goods always seen to be a bit cheaper across the pond.

Po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego towary elektroniczne zawsze były uważane za nieco tańsze.

BEAT ABOUT THE BUSH
owijać w bawełnę

beat about the bush

Znaczenie: unikanie głównego tematu na rzecz nieważnych wątków

Przykład: Adam always beats about the bush when he is trying to tell you something but can’t get to the point.

Adam zawsze owija w bawełnę, kiedy próbuje ci coś powiedzieć, ale nie może przejść do sedna.

CAN’T SEE THE WOOD FOR THE TREES
nie widzieć istotny problemu

can't see the wood for the trees

Znaczenie: Nie widzieć istotny problemu będąc skupionym na detalach

Przykład: There are so many typos in this essay that I can’t see the wood for the trees. I can’t focus on the main message the author is trying to convey.

W tym eseju jest tyle literówek, że nie mogę spostrzec istoty problemu. Nie mogę skupić się na głównym przesłaniu, które autor stara się przekazać.

DOWN TO EARTH
rozsądny, przyziemny

down to earth

Znaczenie: praktyczny i rozsądny, twardo stąpający po ziemi

Przykład: I’m really impressed with Mark. He has a real down to earth approach to people.

Jestem pod wrażeniem Marka. Ma naprawdę przyziemne podejście do ludzi.

HEAD FOR THE HILLS
brać nogi za pas

head for the hills

Znaczenie: bardzo rzadko, coś, co wydarza się co jakiś czas

Przykład: The fire is spreading across the forest! We’d better head for the hills now and call the fire brigade from a safe location.

Ogień rozprzestrzenia się po lesie! Lepiej bierzmy nogi za pas i wezwijmy straż pożarną z bezpiecznego miejsca.

NIP SOMETHING IN THE BUD
zdusić coś w zarodku

nip something in the bud

Znaczenie: uciekać przed niebezpieczeństwem, schować się w bezpiecznym miejscu

Przykład: The underperformance of staff was nipped in the bud by a new monitoring system rolled out across the organisation.

Słabe wyniki personelu zostały zduszone w zarodku przez nowy system monitorowania wdrożony w całej organizacji.

OUT IN THE STICKS
daleko poza miastem

out in the sticks

Znaczenie: na końcu świata, na wsi, daleko poza miastem

Przykład: Karol lives out in the sticks now, so I am not sure if he would want to travel all the way down to meet up with us.

Karol mieszka teraz daleko poza miastem, więc nie jestem pewien, czy chciałby jechać całą drogę, żeby się z nami spotkać.

OUT OF THE WOODS
mieć najgorsze za sobą

out of the woods

Znaczenie: przezwyciężyć kłopoty, wyjść z tarapatów

Przykład: The surgery was very complicated and she spent weeks in hospital, but she finally seems to be out of the woods.

Operacja była bardzo skomplikowana i spędziła tygodnie w szpitalu, ale w końcu wydaje się, że najgorsze ma za sobą.

OVER THE MOON
być w siódmym niebie

over the moon

Znaczenie: być bardzo szczęśliwym, podekscytowanym czymś

Przykład: Mum was over the moon when i told her we were expecting twins.

Mama była w siódmym niebie, kiedy powiedziałem jej, że spodziewamy się bliźniaków.

WATER UNDER THE BRIDGE
było, minęło; zapomniana sprawa

water under the bridge

Znaczenie: coś, co wydarzyło się i nie można tego zmienić, nie ma sensu o tym rozmawiać

Przykład: I don’t want to talk about how he treated me. It’s water under the bridge – I’ve got a new life now.

Nie chcę rozmawiać o tym, jak mnie traktował. Było, minęło – mam teraz nowe życie.

transport

DRIVE SOMEONE UP THE WALL
doprowadzać kogoś do szału

drive someone up the wall

Znaczenie: irytować, denerwować kogoś

Przykład: Our new neighbours are driving us up the wall. They have parties with loud music every other night that always end up in an argument.

Nasi nowi sąsiedzi doprowadzają nas do szału. Co drugą noc urządzają imprezy z głośną muzyką, które zawsze kończą się kłótnią.

HIT THE ROAD
ruszyć w drogę

hit the road

Znaczenie: wyruszyć w podróż

Przykład: Let’s hit the road before it gets dark.

Ruszajmy w drogę, zanim się ściemni.

JUMP ON THE BANDWAGON
podążać za modą

jump on the bandwagon

Znaczenie: robić to, co wszyscy, wykorzystać koniunkturę, podążać za trendem

Przykład: A lot of voters jumped on the bandwagon after the new candidate for Prime Minister promised free childcare to all working parents.

Wielu wyborców zrobiło to, co wszyscy po tym, jak nowy kandydat na premiera obiecał bezpłatną opiekę nad dziećmi wszystkim pracującym rodzicom.

OFF THE BACK OF LORRY
kradziona rzecz

off the back of the lorry

Znaczenie: humorystyczne określenie, że coś zostało skradzione lub pozyskane w nielegalny sposób

Przykład: We used to buy cheap DVDs from that shop. They must have been off the back of a larry as they were much cheaper than originals.

Kupowaliśmy tanie płyty DVD w tym sklepie. Musiały być kradzione, ponieważ były znacznie tańsze niż oryginały.

ROCK THE BOAT
stwarzać problemy

rock the boat

Znaczenie: wprowadzać zamęt, robić zamieszanie

Przykład: Don’t rock the boat. We have only just got the situation under control.

Nie wprowadzaj zamętu. Dopiero co opanowaliśmy sytuację.

THROW SOMEONE UNDER THE BUS
zdradzić przyjaciela

throw someone under the bus

Znaczenie: rzucić kogoś wilkom na pożarcie, poświęcić kogoś dla własnych korzyści

Przykład: Karol threw Adam under the bus when Marek asked about the broken flower pot.

Karol zdradził Adama, gdy Marek zapytał o zepsutą doniczkę.

THAT SHIP HAS SAILED
przegapiona szansa

that ship has sailed

Znaczenie: okazja, która minęła bezpowrotnie, sytuacja, której nie można zmienić

Przykład: Nathan wants to ask Miriam out, but that ship has sailed. She is dating Ron now.

Nathan chce zaprosić Miriam na randkę, ale szansa minęła bezpowrotnie. Spotyka się teraz z Ronem.

(A)round the bend
ekscentryczny

(a)round the bend

Znaczenie: ktoś, kto jest szalony, ekscentryczny, niespełna rozumu, niepoczytalny, chory umysłowo

Przykład: Our history teacher is a little bit round the bend. He dresses up in medieval costumes for his classes.

Nasz nauczyciel historii jest trochę szalony. Na swoje zajęcia ubiera się w średniowieczne kostiumy.

angielski online

[learn_press_profile]

2 thoughts on “Idiomy angielskie – 100 Przykładów z użyciem i wyjaśnieniem!

Dodaj komentarz