Third Conditional czyli Trzeci Tryb Warunkowy #64
PODCAST , , ,

Loading

Third Conditional czyli trzeci tryb warunkowy jest ostatnią częścią serii „conditionals”. Przećwicz go w 25+ przykładach z filmów i seriali.

TRANSKRYPT

TALSKHOP – Angielski w biznesie Odcinek 64: Third conditional czyli gdybym wiedziała co to za impreza, to założyłabym bieliznę.

 

If I had known it was going to be this kind of party, I would’ve worn underwear.

Armed and Dangerous (1986) reż. Mark L. Lester

 

Hi there, z tej strony Karolina z ASAP Speak&Play

Third conditional czyli trzeci tryb warunkowy w przeciwieństwie do poprzednich trybów mówi o przeszłości. Gdybym wiedziała, gdybym coś zrobiła to bieg wydarzeń potoczyłby się inaczej. Używamy tego trybu, żeby mówić o alternatywnej sytuacji w przeszłości.

 

Przykładowe zdania w third conditional:

Coś co mogę powiedzieć mojemu mężowi.

 

If I hadn’t gone to Warsaw to study, I wouldn’t have met you.

Gdybym nie pojechała na studia do Warszawy, to bym cie nie poznała.

 

Ostatnio spóźniłam się na pociąg i po fakcie pomyślałam:

 

If I had left 5 minutes earlier, I would’ve caught the train.

Gdybym wyszła 5 minut wcześniej, złapałabym ten pociąg.

 

Pierwsza część zdania to:

 

 if + past perfect, czyli  if osoba, had + czasownik w 3 formie

 

Np. 

 

If I had known – Gdybym wiedziała 

if you had called me  – gdybyś zadzwonił do mnie 

if we hadn’t met – gdybyśmy się nie spotkali 

 

Druga część zdania to

 

Would + present perfect – czyli osoba would have i czasownik w 3 formie

 

Gdzie would have to w skrócie would’ve a w formie negatywnej wouldn’t have. Zamiast would możemy mieć też inne czasowniki modalne jak should, could, must.  Ale w dzisiejszym odcinku przećwiczymy zdania tylko z would.

 

Np.

 

I would’ve bought this – kupiłabym to

I wouldn’t have gone there – nie poszłabym tam

He wouldn’t have lost the job – nie straciłby pracy

If I had …

W pierwszej kolejności przećwiczmy początek zdania z if. Usłyszysz 8 przykładów. Słuchaj i powtarzaj na głos.

 

Wiktorze, gdybym wiedziała

Victor, if I had known…

Runaways (2017) – Metamorphosis [S01E06] reż. Patrick Norris

 

Gdybym tego nie zrobił

If I hadn’t done that,

Game of Thrones (2017) – Dragonstone [S07E01] reż. Jeremy Podeswa

 

Gdybyś tam była

If you’d been there,

Breaking Bad (2011) – Cornered [S04E06] reż. Michael Slovis 

 

Gdybym ci nie powiedziała o sobie i Tomie,

if I hadn’t told you about me and Tom,

Trigger Point (2022) – Episode #1.3 [S01E03] reż. Gilles Bannier.

 

Więc, gdybym do ciebie nie zadzwoniła, gdybyś go nie ostrzegł…

So, if I hadn’t called you, if you hadn’t warned him–

Condor (2018) – Within a Dark Wood [S01E07 ] reż. Kari Skogland

 

Gdybym tylko dotarła tam dziesięć minut wcześniej…

If I had just gotten there ten minutes earlier…

Buffy the Vampire Slayer (2001) – Forever [S05E17] reż. Marti Noxon

 

Kurcze, gdybym nie poznał twojej matki,

Boy, if I hadn’t met your mother,

The Goldbergs (2013) – Mini Murray [S01E03] reż. Troy Miller.

 

Twój brat nie był dobrym królem. Gdyby był, może nadal by żył.

Your brother was not a good king. If he had been, perhaps he’d still be alive.

Game of Thrones (2014) – Breaker of Chains [S04E03] reż. Alex Graves

 

Powtórz za mną

Your brother was not a good king. 

If he had been, perhaps he’d still be alive.

Third Conditional – Cała Struktura

Teraz przećwiczymy całe zdania. Usłyszysz 8 przykładów. Słuchaj i powtarzaj na głos.

 

Gdybyś tam był, śmiałbyś się tak samo jak ja.

If you had been there, you would have laughed just as hard as I did.

Modern Family – See You Next Fall [S02E23]

 

Powtórz za mną

you would have laughed just as hard as I did.

If you had been there, you would have laughed just as hard as I did.

 

Gdyby naprawdę został ranny, usłyszelibyśmy o tym do tej pory , prawda?

if he had been really injured, we would have heard about it by now, right?

Pretty Little Liars – Out of Sight, Out of Mind [S03E21]

 

Powtórz za mną

we would have heard about it by now, right?

if he had been really injured, we would have heard about it by now, right?

Czy zostałby? Gdyby wiedział?

Would he have stayed? If he had known?

Modern Love (2019) – S01E03 Take Me as I Am, Whoever I Am

 

I powiedziałbym ci to samo rok temu, gdybyś do mnie zadzwoniła.

And I would’ve said the same thing to you a year ago if you had called me.

Veep – Blurb [S06E07]

 

Powtórz za mną

And I would’ve said the same thing to you a year ago

And I would’ve said the same thing to you a year ago if you had called me.

 

To właśnie bym zrobiła, gdyby twój ojciec tam był.

Now, that’s what I would’ve done if your father had been there.

Back to the Beach

 

Powtórz za mną

Now, that’s what I would’ve done

Now, that’s what I would’ve done if your father had been there.

 

Sheldon, nic z tego by się nie wydarzyło, gdybym nie próbował ci pomóc.

Sheldon, none of this would’ve happened, if I hadn’t tried to help you.

The Big Bang Theory – The Workplace Proximity [S07E05]

 

Powtórz za mną

Sheldon, none of this would’ve happened,

Sheldon, none of this would’ve happened, if I hadn’t tried to help you.

 

I wiem, że nigdy by tego nie zrobił, gdyby nie przyszedł do ciebie.

And I know he never would have done that if he hadn’t come to see you.

Suits – Faith [S05E10]

 

Powtórz za mną

And I know he never would have done that

And I know he never would have done that if he hadn’t come to see you.

 

Gdybym wiedziała co to za impreza, to założyłabym bieliznę.

If I had known it was going to be this kind of party, I would’ve worn underwear.

Armed and Dangerous (1986)

 

Powtórz za mną

If I had known it was going to be this kind of party, 

If I had known it was going to be this kind of party, I would’ve worn underwear.

Sprawdź swoją pamięć

Good job! Teraz przejdźmy do drugiego ćwiczenia. Tłumaczenie. Jak powiesz?

 

Gdybym wiedział

If I had known

 

Gdybyś był

If you had been

 

Gdybyśmy wyszli wcześniej

If we had left earlier

 

Gdybyście mi powiedzieli o tym

If you had told me about this

 

Gdybym wiedziała, to bym do ciebie zadzwoniła

If I had known, I would’ve called you.

 

Gdybyś był wtedy w pracy, to byś go poznał

If you had been at work, you would’ve met him.

 

Gdybyśmy wyszli wcześniej, nie spóźnilibyśmy się

If we had left earlier, we wouldn’t have been late.

 

Gdybyście mi powiedzieli o tym, nie zrobiłabym tego

If you had told me about this, I wouldn’t have done that.

Zakończenie

Well done, really. 

Third conditional nie jest łatwy, wymaga dużo praktyki. Jeśli chodzi o czasowniki w 3 formie to sugeruję Ci nauczyć się czasowników, których najczęściej używasz mówiąc o swoim życiu. 

Pamiętaj, że pamięć jest ulotna, trzeba ją ćwiczyć. Dlatego powtórz ten odcinek za dzień bądź dwa i napisz własne zdania. Zastanów się w jakiej sytuacji mógłbyś wykorzystać taką strukturę i napisz przykłady w komentarzu np. na youtubie, a  ja je sprawdzę.

 

Czekam na Twoje przykłady.

Do usłyszenia w kolejnym odcinku.

Till the next time, cheers!

FISZKI - THIRD CONDITIONAL #64

Jeśli chcesz przećwiczyć dzisiejsze wyrażenia w formie cyfrowych fiszek z możliwością pisania, czytania i powtarzania, dołącz do naszej darmowej klasy Quizlet.

Zyskaj większą swobodę i poprawność

Ćwicząc mówienie na naszych konwersacjach zaczniesz myśleć i mówić po angielsku. Zero umów. Zero nudnych podręczników.

Dodaj komentarz