+48 791 744 495 [email protected]

A2 angielski – Jaki to poziom?

A2 angielski – Jaki to poziom?

Loading

a2 angielski

A2 angielski | W skrócie

Osoba, która ukończyła A2 angielski potrafi:

 • zrozumieć zdania i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. bardzo podstawowe informacje osobiste i rodzinne, zakupy, lokalna geografia, zatrudnienie).
 • komunikować się w prostych i rutynowych zadaniach wymagających prostej i bezpośredniej wymiany informacji w sprawach znanych i codziennych.
 • w prosty sposób opisać swoje pochodzenie, najbliższe otoczenie oraz sprawy w obszarach najpilniejszych potrzeb
 • uczestniczyć w krótkich rozmowach, pod warunkiem że rozmówca mówi wolno, formułuję proste pytania
 • opowiadać o wydarzeniach z przeszłości, w tym o weekendowych zajęciach i ciekawych historiach
 • opisać swoje przeszłe życie, podając szczegóły dotyczące ważnych wydarzeń
 • zabawić kogoś w domu lub odwiedzić przyjaciela lub kolegę w jego domu
 • przedyskutować swoje plany urlopowe i poinformować przyjaciół i współpracowników o swoich wakacjach
 • rozmawiać o świecie przyrody i możliwościach podróżniczych w swoim kraju
 • porozmawiać o filmach, które lubi i wpotrafi ybrać film do obejrzenia ze znajomymi
 • opisać ubrania i jakie ubrania lubi nosić
 • angażować się w podstawową komunikację w pracy, w tym uczestniczyć w spotkaniach na znane tematy
 • opisać wypadek lub uraz, uzyskać pomoc medyczną od lekarza
 • angażować się w podstawowe spotkania biznesowe, witać gości i uczestniczyć w wydarzeniach networkingowych
 • zrozumieć i przedstawić podstawowe propozycje biznesowe w swojej dziedzinie
 • wyjaśnij zasady gry lub podać inne instrukcje

+ ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ Z POZIOMU A1

Ile trwa nauka angielskiego do poziomu A2?

Liczba godzin zależy przede wszystkim od sposobu w jaki się uczysz.

180-200 h

w przybliżeniu

A2 angielski | Opis Szczegółowy

Mówienie:

 • opisanie nawyków i codziennych czynności
 • wyrażanie zdolności i niezdolności
 • opisywanie przeszłych doświadczeń
 • pytanie o drogę i dawanie wskazówek
 • opisywanie osobowości i uczuć
 • dokonywanie porównań
 • opisywanie prac i obowiązków
 • opisywanie miejsc
 • składanie próśb (np. w restauracji)
 • wyrażanie planów na przyszłość
 • prawienie komplementów
 • oferowanie pomocy
 • dziękowanie

Pisanie:

 • krótki list, email
 • notatka
 • krótki opis siebie, swojej rodziny

Czytanie:

 • Krótkie sprawozdanie z podróży
 • Lista zakupów
 • Krótki tekst z rekomendacją
 • Ogłoszenie towarzyskie
 • Notatka z zaproszeniem na jakieś wydarzenie
 • Prognoza pogody (podstawowa)
 • Ulotka z informacją
 • Ogłoszenie sportowe
 • Przepis
 • Ogłoszenie na tablicy informacyjnej

Słuchanie:

 • krótkie wypowiedzi dotyczące codziennych rzeczy i czynności.
 • podstawowe komunikaty
 • wypowiedzi opisujące wydarzenia w przeszłości
 • wypowiedzi odnośnie przyszłości (np. plany na przyszłość)

Słownictwo:

 • Osobowość i uczucia
 • Jedzenie i napoje, sprzęty kuchenne
 • Edukacja, testy egzaminy, przedmioty szkolne, artykuły papiernicze
 • Oferty pracy
 • Biznes (podstawowe słownictwo)
 • Pogoda
 • Rodzina i przyjaciele
 • Zajęcia codzienne i w czasie wolnym
 • Miejsca w miastach
 • Ciało i zdrowie
 • Transport i podróże – rodzaje kwater wakacyjnych, opisanie krajobrazu
 • Komputer i Internet
 • Części ciała
 • Sprzęty kuchenne
 • Określenia ilości – a bar of soap, a bag of flour, tin, bottle
 • podstawowe przymiotniki
 • Rozrywka
 • Wojsko (podstawowe słownictwo)

Ile słów powinieneś znać na poziomie A2?

Liczba słów dla A2 angielski jest oszacowana przez CEFR.

1000-1400

słów

Gramatyka:

 • Czasy
  • Present Continuous i going to – mówienie o planach
  • Present Perfect
  • Future Simple (will) i going to – przewidywanie przyszłości
  • Past Continuous
  • Rozróżnienie między Past Simple a Past Continuous
  • Present Perfect Continuous
 • Porównania
  • the…the…; more and more; as; than;
  • like, similar, different, the same
  • as much, as many, as little, as few
 • Czasowniki
  • do i make
  • have i have got
  • Would + love, hate, prefer, mind
 • Zaimki Dzierżawcze
  • Zaimki dzierżawcze (mine, yours, hers, etc.)
  • Porównanie zaimków i przymiotników dzierżawczych (my -> mine, etc.)
  • Dopełniacz saksoński (dzierżawcza forma rzeczownika)
  • Przyimek “of”
 • Zapisywanie i wymawianie dat
 • Past Participle, czyli 3 forma czasowników
  • worked, seen, been, stayed, etc.
 • Rzeczowniki odczasownikowe
  • swimmer, description, diving, etc.
 • Gerund a bezokolicznik
  • skiing -> to ski – > ski, etc.
 • Pierwszy tryb warunkowy
  • If you stay home, we will watch Netflix.
 • Strona bierna (Present Simple i Past Simple)

Przykład angielskiego na poziomie A2

Znasz angielski na A2? Posłuchaj tego wideo i sprawdź ile jesteś w stanie zrozumieć.

Mocne podstawy to klucz do sukcesu

A2 angielski wydaje się, że to mało. Nic bardziej mylnego. Pamiętaj, że świetnie wyćwiczone podstawy pozwolą Ci bardzo dużo powiedzieć. Dlatego nie ignoruj zagadnień z tego i poprzedniego poziomu A1 i wyćwicz je porządnie.

Sprawdź mój przewodnik dla początkujących: Jak zacząć samodzielną naukę angielskiego?

W tym miejscu chciałbym też zaznaczyć, że pomimo tego iż jest to oficjalna lista wymagań na poziom A2, nie oznacza to, że musisz się tych wytycznych mocno trzymać np. w temacie słownictwa. Język jest dla Ciebie, nie Ty dla niego. Ucz się tego, czego potrzebujesz w swoim życiu – to będzie bardziej efektywne.

Zacznij mówić po angielsku

W ASAP pomożemy Ci przełamać nieśmiałość i strach przed mówieniem po angielsku. Poznasz strategie, które ułatwią Ci komunikację na początkującym poziomie.

Pozostałe poziomy:

B2 angielski – Jaki to poziom?

B2 angielski | W skrócie Osoba, która ukończyła B2 angielski: Potrafi płynnie wyrażać myśli z [...]

B1 angielski – Jaki to poziom?

B1 angielski | W skrócie Osoba, która ukończyła B1 angielski: Poziom znajomości języka angielskiego na [...]

A1 angielski – Jaki to poziom?

A1 angielski | W skrócie Osoba, która ukończyła A1 angielski: potrafi się przywitać i pożegnać [...]

Dodaj komentarz