4 Saving money idioms #109
PODCAST , , ,

Loading

TRANSKRYPT

TALSKHOP – Angielski w biznesie Odcinek 109 4 Saving money idioms

 

I cannot live within my means, Orly.

Mr. Mayor – Sister Cities [S02E05]

 

Hi there, it’s Karolina from ASAP Speak&Play,

So because we all feel the impact (wpływ) the impact of inflation on our wallets, I thought it would be useful to learn a few idioms connected to saving money. Today’s idioms can be used to discuss both personal and business finances.

These idioms are:

  1. Live within your means – Żyć w ramach swoich możliwości finansowych
  2. Save for a rainy day – dosłownie: oszczędzać  na deszczowy dzień, czyli oszczędzać na czarną godzinę
  3. Tighten the belt – zaciskać pasa
  4. Cut corners – dosłownie obcinać rogi, czyli ciąć koszty, iść na skróty

 

Are you ready? Let’s go.

1. Live within your means – Żyć w ramach swoich możliwości finansowych

Means tak jak „znaczy, to słowo znaczy, this word means” to środki, means is your money. 'Within’ means inside the limit, 'w ramach’. Live within your means

You will hear 2 examples. Listen and repeat

 

Żyć w ramach naszych możliwości finansowych

To live within our means

Arrested Development – A New Start [S04E05]

 

Nie potrafię żyć w ramach swoich możliwości finansowych, Orly.

I cannot live within my means, Orly.

Mr. Mayor – Sister Cities [S02E05]

 

2. Save for a rainy day – Oszczędzać na czarną godzinę

You will hear 2 examples. Listen and repeat

 

Zawsze mówi o oszczędzaniu na czarną godzinę.

She’s always talking about saving up for a rainy day.

The Brady Bunch – Amateur Nite [S04E16]

 

Repeat after me

She’s always talking about saving up for a rainy day.

 

 

Po prostu odkładam to na czarną godzinę.

Just putting it away for a rainy day.

My Girl (1991)

 

3. Tighten the belt – Zaciskać pasa

In English, sometimes we can make a verb from an adjective by adding -en. 

Like in this case – tight – tighten. Tight – ciasny – tighten – zaciskać.

Lets have a short activity. I will say an adjective, you will give a verb by adding -en. Let’s do this.

 

  • szeroki  – broad – broaden – poszerzać
  • płaski – flat – flatten – spłaszczać
  • ciemny  – dark – darken – ściemniać – ale nie kłamać, tylko robić coś ciemniejszym
  • miękki – soft –  soften – zmiękczać

 

So tighten your belt if you want to have more money in your pocket.

You will hear 3 examples. Listen and repeat

 

Po prostu trochę zaciskamy pasa, odkąd Adam ma przerwę w pracy.

We’re just doing a little belt-tightening since Adam’s between jobs.

Man with a Plan (2016) – S01E20 Dirty Money

 

Repeat after me

We’re just doing a little belt-tightening 

since Adam’s between jobs.

 

Musisz zacisnąć pasa.

You need to tighten your belt.

Jane the Virgin (2014) – S02E07 Chapter Twenty-Nine

 

Będę musiał tylko trochę zacisnąć pasa..

I’ll just have to tighten my belt a little bit…

Cheers – Woody or Won’t He [S08E17]

 

4.Cut corners – ciąć koszty

We have already talked about cutting corners in episode #78 now it’s a good revision of this idiom. 

Corner to róg np. ulicy, street corner, so cut corners to również przysłowiowe pójście na skróty, ścinanie rogów.

You will hear 3 examples. Listen and repeat

 

Ale jeśli obetniemy koszty…

But if we cut corners…

Rutherford Falls (2021) – S01E01 Pilot

 

 

Wszędzie tną koszty

They cut corners everywhere.

The Simpsons – The Seven-Beer Snitch [S16E14]

 

 

Rozmawiamy o cięciu kosztów.

We’re talking about cutting corners

The Goldbergs (2013) – S05E07 A Wall Street Thanksgiving

Translate

Great! Let’s practise. How will you translate?

 

Jeśli chcesz odłożyć na czarną godzinę

If you want to save for a rainy day

 

Powinieneś zacisnąć pasa

You should tighten your belt

 

I zacząć żyć  w ramach swoich możliwości finansowych

And start living within your means

 

I obciąć jakieś koszty

And cut some corners

Zakończenie

So, If you want to save for a rainy day you should tighten your belt, start living within your means and cut some corners.

Now you can give a piece of advice to someone who spends too much money. Or maybe you shouldn’t. Nobody likes unsolicited advice – nieproszone rady – unsolicited advice.

If you can’t remember the things I teach in this podcast, it may mean you need more practice using them. We are here to help you. Check our individual classes on asap.waw.pl

Till the next time, cheers!

FISZKI - 4 SAVING MONEY IDIOMS #109

Jeśli chcesz przećwiczyć dzisiejsze wyrażenia w formie cyfrowych fiszek z możliwością pisania, czytania i powtarzania, dołącz do naszej darmowej klasy Quizlet.