Lay the groundwork – Położyć podstawy #131
PODCAST , ,

Loading

TRANSKRYPT

TALSKHOP – Angielski w biznesie Odcinek 131: Lay the groundwork – Stworzyć podstawy

 

Every step, every move before this has laid the groundwork for this very moment

Grey’s Anatomy – Staring at the End [S11E13]

 

Hi there, it’s Karolina from ASAP Speak&Play

Jak mówiło wielu ludzi na przestrzeni wieków: 

Zanim zaczniesz budować wysoko, upewnij się, że twoje fundamenty są silne.

Z pewnością jest to prawda w nauce języków. A dzisiejszy idiom – lay the groundwork – odnosi się właśnie do stawiania fundamentów. 

W tym odcinku poznasz kontekst i przykłady użycia tego idiomu. Na koniec przećwiczymy tłumaczenie, aby wszystko utrwalić.

Let’s get down to it.

Idiom „lay the groundwork” jest używany w sytuacjach, gdzie istotne jest solidne przygotowanie podstaw.  'Lay’ to położyć jak „lay down” – „połóż się”. „The groundwork” – dosłownie prace w ziemi, to podwaliny, podstawy, baza. W czasie przeszłym powiemy: „laid the groundwork”. 

 

We say:

 

Lay the groundwork for someone or something – Położyć podwaliny pod kogoś lub coś

 

Let me give you four examples.

 

Yesterday’s meeting was to lay the groundwork for the tasks ahead.

Wczorajsze spotkanie miało na celu przygotowanie podwalin pod przyszłe zadania.

 

Laying the groundwork for negotiations involves thorough preparation and strategic planning.

Zbudowanie podstaw do negocjacji wymaga dokładnego przygotowania i planowania strategicznego.

 

Before introducing the new organisational /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃənl/ structure, we should lay the groundwork by communicating with employees and addressing concerns.

Przed wdrożeniem nowej struktury organizacyjnej powinniśmy przygotować podstawy, komunikując się z pracownikami i rozwiewając ich wątpliwości.

 

Before we dive into the new product launch, let’s lay the groundwork by conducting market research and identifying our target audience.

Zanim zajmiemy się wprowadzeniem nowego produktu na rynek, przygotujmy podstawy, przeprowadzając badania rynku i identyfikując naszą docelową grupę odbiorców.

Lay the groundwork  – Stwarzać podstawy | Listen and Repeat

Now, let’s practise the idiom in sentences. Listen and repeat.

 

  • Kładę podwaliny.

I’m laying the groundwork.

Friends – The One with the Blackout [S01E07]

https://getyarn.io/yarn-clip/1a5075ac-f054-4d50-94d7-6e4a5f4195f1

 

  • Tworzę podstawy. Nawiązuję kontakty.

I’m laying groundwork. I’m making connections.

Outer Banks (2020) – S03E08 Tapping the Rudder

https://getyarn.io/yarn-clip/ff138fc8-37cb-4ed9-8c32-d729b2b0b358

 

  • Już dziś połóż podwaliny pod przyszłość.

Lay the groundwork for the future today.

Moonlighting (1985) – S02E16 Sleep Talkin’ Guy

https://getyarn.io/yarn-clip/a86b61e0-b125-4e63-9301-17c11a5f2c82

 

  • Ale to było dopiero przygotowanie do głównego wydarzenia.

 But this was just laying the groundwork for the main event.

The Rehearsal – Orange Juice, No Pulp [S01E01]

https://getyarn.io/yarn-clip/86ac331a-25e1-4fb6-a089-7add81d6d05f

https://getyarn.io/yarn-clip/e9908df2-06e6-43b2-8996-291a4e0ded84

 

  • Ty wkraczasz i stwarzasz podstawy dla Patricka, tak.

You step in, and lay the groundwork for Patrick. Yes

Schitt’s Creek (2015) – S05E07 A Whisper of Desire

https://getyarn.io/yarn-clip/a294b662-0f9b-47f7-8a7d-7af44a40dfa8

 

  • Więc przede wszystkim chcesz stworzyć podstawy

So, first things first, you want to lay the groundwork.

Euphoria (2019) – S02E03 Ruminations: Big and Little Bullies

https://getyarn.io/yarn-clip/a41fd473-a34f-4e62-9c24-43079336a1e3

 

Repeat after me

So, first things first,

 

  • Ja mówię, żebyś tam poszedł i stworzył jakieś podstawy.

I say you go in there and lay some groundwork.

Mad Men (2007) – S01E02 Ladies Room

 

Myślę, że stworzyliśmy podstawy pod ekscytujące przedsięwzięcie.

I think we’ve laid the groundwork for an exciting enterprise.

Schitt’s Creek (2015) – S03E10 Sebastien Raine

 

Każdy krok, każdy ruch wcześniej kładł podwaliny pod tę właśnie chwilę

Every step, every move before this has laid the groundwork for this very moment

Grey’s Anatomy – Staring at the End [S11E13]

 

Repeat after me 

Every step, every move before this

has laid the groundwork for this very moment

Translate

Awesome job! Jeśli udało Ci się powtórzyć wszystkie zdania bez zająknięcia, kudos to you! If not, practise makes perfect, don’t give up.

Now is your chance to have another round of practice. Przed nami kolejna runda ćwiczeń. Translate from Polish to English.

 

Stwarzać podstawy pod lub dla

Lay the groundwork for

 

Ten projekt stworzy podstawy do dalszej współpracy

This project will lay the groundwork for future cooperation.

 

Właśnie tworzę podstawy dla Tomka.

I’m laying the groundwork for Tom.

 

Studia tworzą podstawę dla dalszego rozwoju osobistego

Studies lay the groundwork for future personal development.

 

Musimy najpierw położyć podwaliny.

We must first lay the groundwork.

 

Good job my student!  I hope this podcast is laying the groundwork for your language development. Make sure you check Quizlet to practise all of today’s expressions. The link is in the description box.

Thanks for joining.

Till the next time, cheers!

FISZKI - LAT THE GROUNDWORK #131

Jeśli chcesz przećwiczyć dzisiejsze wyrażenia w formie cyfrowych fiszek z możliwością pisania, czytania i powtarzania, dołącz do naszej darmowej klasy Quizlet.