Regulamin korzystania z darmowego ebooka

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z darmowego ebooka udostępnianego przez ASAP Speak&Play Spółka z o.o. z siedzibą w ul.ppłk Wacława Szadkowskiego 5/35 01-493 Warszawa.
 2. Kontakt z administratorem strony możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] oraz telefonem: +48 791 744 495.

§2 Definicje

 1. Ebook – elektroniczna książka zatytułowana „Mastery Tracker. Jak skutecznie uczyć się angielskiego?”, dostępna do pobrania na stronie https://asap.waw.pl/lp/mastery-tracker/.
 2. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę internetową i pobierająca ebooka.
 3. Formularz – formularz dostępny na stronie internetowej, za pośrednictwem którego Użytkownik może pobrać ebooka.

§3 Zasady korzystania z ebooka

 1. Pobranie ebooka jest całkowicie darmowe.
 2. Ebook jest udostępniany wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest jego kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, sprzedaż lub inne komercyjne wykorzystanie bez zgody ASAP Speak&Play.
 3. Aby pobrać ebooka, Użytkownik musi wypełnić formularz, podając swoje imię oraz adres e-mail.

§4 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest ASAP Speak&Play z siedzibą w ul.ppłk Wacława Szadkowskiego 5/35 01-493 Warszawa.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wysyłki ebooka oraz w celach marketingowych, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z administratorem danych na adres e-mail: [email protected].
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim wyłącznie w celach związanych z realizacją usług oferowanych przez ASAP Speak&Play.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://asap.waw.pl/regulamin-korzystania-z-darmowego-ebooka/
 2. ASAP Speak&Play zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O każdej zmianie Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§6 Akceptacja regulaminu

 1. Pobierając ebooka, Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.